Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

СМЖ

{tab=СМЖ}

ҚАЕУ-де сапа мереджменті жүйесі әзірленіп, мақұлданып  енгізілген.  ҚАЕУ СМЖ тұрақты даму үстінде. СМЖ артуы  ISO 9001:2008 (ХС) халықаралық стандарттар сериясының талаптары бойынша жоспарланған және нақты іс шараларды /параметрлерді тұрақты салыстыру, сәйкес іс шараларды қабылдау және талдауымен қамтамасыз етіледі.     
ЖОО сапа саласындағы басты мақсаттарының бірі ғылыми зерттеулер мен талдамаларды жүзеге асыру және білім беру қызметінің (қосымша қызметті қосып алғанда) тұтынушыларын қанағаттандыру болып табылады.   ҚАЕУ-де тұтынушылардың қанағаттылығы немесе қанағаттанарлықсыздығы туралы ақпаратты жинау жүзеге асырылады, ол төменде көрсетілген жолдармен СМЖ қызмет етуінің нәтижелігін өлшеу критериі болып табылады:   

 • жоо-ның ішкі аудит нәтижелерін талдау;
 • жоғары басшылықтың білім алушылармен және жоо-ның қызметкерлерімен жеке кездесуі;
 • құрылымдық бөлімшелердің отырыстарына қатысу;
 • білім алушыларға анонимдік сауалнама жүргізу;
 • мүдделі тараптар мен тұтынушылар тарапынан пікірлер мен тілектерді талдау;
 • жоо-ның түлектері туралы мәлімет;
 • өткізілген ғылыми конференциялар мен семинарлар, ғылыми жарияланымдардың саны мен деңгейі, және пікірлер бойынша ғылыми әдебиеттер мен оқу әдістемелік, оқу әдебиеттері шығарылымын талдау;   

Білім сапасы – бұл:  

 •  тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің, әлеуметтік топтың көлемдегі және білім мазмұнын, дағдыларының қалыптасқан және даму үстіндегі (болжалды)  қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілетін сипаттайтын көрсеткіштердің жиынтығы. 
 •  білім беру процесі нәтижелерінің сапасы: білім алушылар мен түлектердің білім деңгейі МЖМБС талаптарына сәйкес келуі; 
 •  сапа менеджменті жүйесінің сипаттамасы;
 •  білім мазмұны;
 •  талапкерлердің дайындық деңгейі;
 •  оқытушы кадрлардың біліктілігі;
 •  Ақпараттық-әдістемелік қамсыздандыру;
 • білім беру процесін материалдық-техникалық қамсыздандыру;
 •  заманауи білім беру технологияларын қолдану және даму деңгейі;
 •  ғылыми қызметтің даму деңгейі.

Тұтынушылардың қанағаттану мониторигсін жүргізу ҚАЕУ президентімен бекітілген кестелерге сәйкес аудиторлардың ішкі тексерісі аясында, сонымен қатар әр түрлі негіздегі зерттеуді жүргізу масатында жүзеге асырылады.  Мониторингті жүргізудің негізгі әдісі ретінде арнайы әзірленген сауалнамалар мен тестілеулер пайдаланылады. Тестілеу мен сауалнаманы өткізу процесі ҚАЕУ институционалды зерттеу орталығымен жүзеге асырылады.  

 

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2018 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru