Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Абдрахманова А.К.

Абдрахманова Ардақ Құрманбаевна,
кафедра аға оқытушысы
Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:

 • 2012 ж. – қазіргі уақытта – ҚАЕУ «Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2008 – 2011 жж. – ҚАЕУ «Құқық және Тарих» кафедрасының доценті;
 • 2006 – 2008 жж. – ҚАЕУ «Құқық және ӘГП» кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2001 – 2006 жж. - ҚАЕУ «Экономика, құқық және ақпараттық жүйелер» кафедрасының оқытушысы;
 • 2000 – 2001 жж. – Ш. Уалиханов атындағы орта мектептің тәрбие бөлімінің оқу ісін меңгерушісі;
 • 1999 – 2000 жж. – Тарбағатай ауданы Тұғыл кентіндегі Ш. Уалиханов атындағы орта мектептің тарих мұғалімі.

Білімі:

 • 1982 – 1992 жж. - Тарбағатай ауданы Тұғыл кентіндегі Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп;
 • 1992 – 1996 жж. – Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, Өскемен қаласы, мамандығы «Тарих»; біліктілігі – тарихшы, оқытушы; академиялық дәрежесі – тарих бакалавры. ЖБ-1  № 0012367 үздік дипломы.
 • 1996 – 1999 жж. - Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, Өскемен қаласы, мамандығы «Тарих»; академиялық дәрежесі – тарих магистрі (Қазақстан тарихы). МТБ № 0000402 дипломы.
 • 2009 – 2011 жж. – Қазақстан-Американдық еркін университеті, мамандығы «»; академиялық дәрежесі –  бакалавры. ЖБ-Б № 0021556 дипломы.

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру (семинарлар, тренингтер)

 • 2003 – 2005 жж. – ҚАЕУ «Жас оқытушы» семинары
 • Сертификат: 28.12.2006 ж. - қашықтан оқыту технологиялар бойынша  тренинг-семинарға қатысқаны үшін.
 • Сертификат: 18.01.2008 ж. – С.Аманжолов атындағы  ШҚМУ-дағы шеберлік сабағы («Образование и наука без границ: обзор и презентация международных образовательных и научно-исследовательских программ за рубежом»)
 • Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие») - № 103, 25.05.2010 ж.
 • Конгресс шеңберінде өткен шеберлік сабағына қатысқаны үшін («Стрессоустойчивость как основа баланса между карьерой и здоровьем») – 15.09.2012 г.
 • << Introduction to Collaborative Law>> сертификаты - № 07, 24.04.2013 ж.
 • 7.  Аймақтық ғылыми – практикалық конференция аясында өткен («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана») - сертификат № 3, 16.04.2013 ж.
 • Конгресс шеңберінде өткен шеберлік сабағына қатысқаны үшін «Определение реальности как аспекта совершенствования методов управления») – тіркеу № 4, 27.09.2013 ж.
 • Шеберлік сабағына қатысқаны үшін («Как мотивировать студентов?») – тіркеу № 22, 28.03.2014 ж.

Ғылыми жұмыс:
1.     Абдрахманова А.Қ. Қоғамның құрылымдық-логикалық үлгісі (тезисы) //Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 205-208. (0,25 п.л.).
2.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазақстан тарихы бойынша». - Өскемен, 2006. – 34 с. (2,1 п.л.).
3.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Мәдениеттану бойынша». - Өскемен, 2006. – 30 с. (1,9 п.л.).
4.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Философия бойынша». - Өскемен, 2006. – 38 с. (2,4 п.л.).
5.     Абдрахманова А.Қ. «Тарих, құқық және экономика негіздері» және гуманитарлық мамандықтар бойынша бітіру жұмысын жазудағы нұсқама. Әдістемелік нұсқау. - Өскемен, 2007. – 14 б. (0,9 п.л.).
6.     Абдрахманова А.Қ. Әдістемелік нұсқау «Құқық және экономика негіздері» және гуманитарлық мамандықтар бойынша курстық және ғылыми есеп жұмысын жазудағы нұсқама екі тілде. Методические указания по написанию курсовых и индивидуальных исследований для студентов гуманитарных специальностей и «Основы права и экономики». - Өскемен, 2007. – 10 с. (0,6 п.л.).
7.     Абдрахманова А.К. Қарапайымдылығымен халықтың жүрегінен жол тапқан дана (тезисы) // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 224-226. (0,2 п.л.).
8.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Әлеуметтану» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 38 б. (2,4 п.л.).
9.     Абдрахманова А.К. Оқу-әдістемелік кешен «Әлеуметтану» бойынша барлық мамандығы үшін. - Өскемен, 2007. – 38 с. (2,4 п.л.).
10.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазақстан тарихы бойынша» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 34 б. (2,1 п.л.).
11.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Мәдениеттану» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 30 б. (1,9 п.л.).
12.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Саясаттану» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 42 б. (2,6 п.л.).
13.   Абдрахманова А.К. Оқу-әдістемелік кешен «Саясаттану» бойынша барлық мамандықтар үшін. - Өскемен, 2007. – 42 б. (2,6 п.л.).
14.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Философия» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 38 б. (2,4 п.л.).
15.   Абдрахманова А.Қ. Тесттер жинағы «Философия» пәні бойынша мемлекетаралық бақылауға дайындық ретінде барлық мамандықтар үшін. - Өскемен, 2007. – 120 б. (7,5 п.л.)
16.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культурология» для всех специальностей. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с. (2,4 п.л.).
17.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика школы» для специальности 050115 «Основы права и экономики». – Изд. 2-е, испр. и доп.– Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с. (2,6 п.л.).
18.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Политология» для всех специальностей. - Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с. (2,4 п.л.).
19.   Абдрахманова А.К. Халықаралық деңгейдегі Қазақстан қоғамының дамуы (тезисы) // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 75-78. (0,25 п.л.).
20.   Абдрахманова А.К., Саданова Ж.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика школы» для специальностей 050115 «Основы права и экономики», 050118 «Русский язык». – Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с. (2,6 п.л.).
21.   Абдрахманова А.Қ. Қоғамның құрылымдық-логикалық үлгісі (тезисы) //Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 205-208. (0,25 п.л.).
22.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазақстан тарихы бойынша». - Өскемен, 2006. – 34 с. (2,1 п.л.).
23.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Мәдениеттану бойынша». - Өскемен, 2006. – 30 с. (1,9 п.л.).
24.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Философия бойынша». - Өскемен, 2006. – 38 с. (2,4 п.л.).
25.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Орта Азия және Қазақстан мәдениетінің тарихы». - Өскемен, 2006. – 21 с.
26.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
27.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазсқстанның ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
28.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Азия және Африка елдерінің ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
29.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Әлемдік діндер тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
30.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Түркі халықтарының тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
31.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
32.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Политология» для всех специальностей. –Усть-Каменогорск, 2007. – с.
33.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология» для всех специальностей.– Усть-Каменогорск, 2007. с.
34.   Абдрахманова А.Қ.   Халықаралық деңгейдегі Қазақстан қоғамының дамуы.
35.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы пәніне арналған мемлекеттік емтихан тапсыру бағдарламасы.
36.   Абдрахманова А.Қ. Жалпы тарих пәніне арналған мемлекеттік емтихан тапсыру бағдарламасы
37.   Абдрахманова А.Қ. тарихты оқыту әдістемесі пәніне арналған мепмлекеттік емтихан тапсыруға арналған бағдарлама.
38.   Абдрахманова А.Қ. Оқу практикасын өту туралы бағдарлама
39.   Абдрахманова А.Қ. Өндірістік (педагогикалық) практика өту туралы бағдарлама
40.   Абдрахманова А.Қ. Археологиялық практика өту туралы бағдарлама
41.   Абдрахманова А. Қ. Музей-архив практикасын өту бағдарламасы.
42.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстанның қазіргі заман тарихы туралы оқу әдістемелік кешен.
43.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихының практикалық жұмыстары.
44.   Абдрахманова А.Қ. Философия пәнінің 300 тест сұрағы.
45.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы оқу әдістемелік кешенге қосымшалар мен өзгертулер.
46.   Абдрахманова А.Қ. Әлеуметтану оқу әдістемелік кешеніне өзгертулер мен қосымшалар.
47.   Абдрахманова А.Қ. Саясаттану оқу әдістемелік кешеніне өзгертулер мен қосымшалар.
48.   Абдрахманова А.Қ. Философия оқу әдістемелік кешеніне өзгертулер мен қосымшалар.
49.   Абдрахманова А.Қ. Құқық негіздері пәніне арналған оқу әдістемелік кешен.
50.   Абдрахманова А.Қ. УМКД по дисциплине «Социология».
51.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы ежелгі замамнан бүгінгі күнге дейін атты дәрістік кешен.
52.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихынан дәрістік кешендер жинағы.
53.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихына кредиттік жүйеге арналған практикалық жұмыстар кешені.
54.   Абдрахманова А.Қ. Философия сабағына арналған 300 тест жинағы.
55.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы практикалық жұмыстар, сырт бөліміне арналған.
56.   Абдрахманова А.Қ. Әлеуметтану дәрістік кешені жинағы.
57.   Абдрахманова А.Қ. Саяси және құқықтық ілімдер тарихына арналған оқу әдістемелік кешен.

Кеңес беру

 • ҚАЕУ, мемлекеттік тілде «Философия» пәні бойынша мемлекетаралық бақылауға студенттерді дайындау;
 • ҚАЕУ, дипломдық жұмыс, ғылыми мақала жазуда студенттерге кеңес беру;
 • «Дарын» мектебі оқушыларының ғылыми жобалары бойынша кеңес беру

Конференцияларға қатысу

 • Халықаралық әріптестік. ҚАЕУ, 2006 ж.
 • Замануи білімнің ғаламдануы. ҚАЕУ, 2007 ж.
 • Халықаралық әріптестік. ҚАЕУ, 2008 ж.
 • Дөңгелек үстел «Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналады». Достық үйі. 2010 ж.
 • Дөңгелек үстел «Қонаевтың 100 жылдығына арналады». Алтай технопаркі. 2012 ж.
 • Жас ғалымдардың  III халықаралық форумы. ҚАЕУ. 2013 ж.
 • Халықаралық ғылыми конгресс. ҚАЕУ. 2013 ж.
 • Дін және дәстүр радикализмге қарсы. Республикалық конференция. ШҚО, дін агентігі, 2014ж.

Тілдерді игеру:
Қазақ тілі, орыс тілі.
Ағылшын және неміс тілдері - сөздікпен

Марапаттаулар:

 • ҚАЕУ президентінің алғысы, 2007 ж.
 • ҚАЕУ президентінің алғысы, 2009 ж. Университеттің ғылыми-зерттеулер дамуына қосқан үлесі үшін (ҚАЕУ-нің 15 жылдығына орай)
 • Жасөспірімдердің ғылыми шығармашылығы дамуына және мемлекеттік тілді жетілдіруге  қосқан үлесі үшін ҚАЕУ президентінің алғысы, 2011 ж.
 • ҚАЕУ оқытушыларының оқу және әдістемелік жұмысын дамыту және ғылыми-әдістемелік семинар материалдарын мазмұнды дайындағаны үшін ҚАЕУ президентінің алғысы, 2012 ж.
 • Ғылыми басшылық және жас ұрпақ көшбасшыларын қалыптастыру идеяларын дамыту үшін ҚАЕУ президентінің алғысы, 11-12 наурыз 2013 ж.
 • «Мектеп-колледж-ЖОО» жүйесіндегі әдістемелік және практикалық мәселелерді шешуге қосқан үлесі үшін «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы ШҚО бойынша ПҚ БАИ алғыс хаты

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2020 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru