Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Кафедра пәндерін жүргізетін оқытушылар

Абдрахманова А.К.

Абдрахманова Ардақ Құрманбаевна,
кафедра аға оқытушысы
Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:

 • 2012 ж. – қазіргі уақытта – ҚАЕУ «Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2008 – 2011 жж. – ҚАЕУ «Құқық және Тарих» кафедрасының доценті;
 • 2006 – 2008 жж. – ҚАЕУ «Құқық және ӘГП» кафедрасының аға оқытушысы;
 • 2001 – 2006 жж. - ҚАЕУ «Экономика, құқық және ақпараттық жүйелер» кафедрасының оқытушысы;
 • 2000 – 2001 жж. – Ш. Уалиханов атындағы орта мектептің тәрбие бөлімінің оқу ісін меңгерушісі;
 • 1999 – 2000 жж. – Тарбағатай ауданы Тұғыл кентіндегі Ш. Уалиханов атындағы орта мектептің тарих мұғалімі.

Білімі:

 • 1982 – 1992 жж. - Тарбағатай ауданы Тұғыл кентіндегі Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп;
 • 1992 – 1996 жж. – Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, Өскемен қаласы, мамандығы «Тарих»; біліктілігі – тарихшы, оқытушы; академиялық дәрежесі – тарих бакалавры. ЖБ-1  № 0012367 үздік дипломы.
 • 1996 – 1999 жж. - Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, Өскемен қаласы, мамандығы «Тарих»; академиялық дәрежесі – тарих магистрі (Қазақстан тарихы). МТБ № 0000402 дипломы.
 • 2009 – 2011 жж. – Қазақстан-Американдық еркін университеті, мамандығы «»; академиялық дәрежесі –  бакалавры. ЖБ-Б № 0021556 дипломы.

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру (семинарлар, тренингтер)

 • 2003 – 2005 жж. – ҚАЕУ «Жас оқытушы» семинары
 • Сертификат: 28.12.2006 ж. - қашықтан оқыту технологиялар бойынша  тренинг-семинарға қатысқаны үшін.
 • Сертификат: 18.01.2008 ж. – С.Аманжолов атындағы  ШҚМУ-дағы шеберлік сабағы («Образование и наука без границ: обзор и презентация международных образовательных и научно-исследовательских программ за рубежом»)
 • Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие») - № 103, 25.05.2010 ж.
 • Конгресс шеңберінде өткен шеберлік сабағына қатысқаны үшін («Стрессоустойчивость как основа баланса между карьерой и здоровьем») – 15.09.2012 г.
 • << Introduction to Collaborative Law>> сертификаты - № 07, 24.04.2013 ж.
 • 7.  Аймақтық ғылыми – практикалық конференция аясында өткен («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана») - сертификат № 3, 16.04.2013 ж.
 • Конгресс шеңберінде өткен шеберлік сабағына қатысқаны үшін «Определение реальности как аспекта совершенствования методов управления») – тіркеу № 4, 27.09.2013 ж.
 • Шеберлік сабағына қатысқаны үшін («Как мотивировать студентов?») – тіркеу № 22, 28.03.2014 ж.

Ғылыми жұмыс:
1.     Абдрахманова А.Қ. Қоғамның құрылымдық-логикалық үлгісі (тезисы) //Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 205-208. (0,25 п.л.).
2.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазақстан тарихы бойынша». - Өскемен, 2006. – 34 с. (2,1 п.л.).
3.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Мәдениеттану бойынша». - Өскемен, 2006. – 30 с. (1,9 п.л.).
4.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Философия бойынша». - Өскемен, 2006. – 38 с. (2,4 п.л.).
5.     Абдрахманова А.Қ. «Тарих, құқық және экономика негіздері» және гуманитарлық мамандықтар бойынша бітіру жұмысын жазудағы нұсқама. Әдістемелік нұсқау. - Өскемен, 2007. – 14 б. (0,9 п.л.).
6.     Абдрахманова А.Қ. Әдістемелік нұсқау «Құқық және экономика негіздері» және гуманитарлық мамандықтар бойынша курстық және ғылыми есеп жұмысын жазудағы нұсқама екі тілде. Методические указания по написанию курсовых и индивидуальных исследований для студентов гуманитарных специальностей и «Основы права и экономики». - Өскемен, 2007. – 10 с. (0,6 п.л.).
7.     Абдрахманова А.К. Қарапайымдылығымен халықтың жүрегінен жол тапқан дана (тезисы) // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 224-226. (0,2 п.л.).
8.     Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Әлеуметтану» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 38 б. (2,4 п.л.).
9.     Абдрахманова А.К. Оқу-әдістемелік кешен «Әлеуметтану» бойынша барлық мамандығы үшін. - Өскемен, 2007. – 38 с. (2,4 п.л.).
10.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазақстан тарихы бойынша» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 34 б. (2,1 п.л.).
11.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Мәдениеттану» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 30 б. (1,9 п.л.).
12.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Саясаттану» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 42 б. (2,6 п.л.).
13.   Абдрахманова А.К. Оқу-әдістемелік кешен «Саясаттану» бойынша барлық мамандықтар үшін. - Өскемен, 2007. – 42 б. (2,6 п.л.).
14.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Философия» барлық мамандығы үшін. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Өскемен, 2007. – 38 б. (2,4 п.л.).
15.   Абдрахманова А.Қ. Тесттер жинағы «Философия» пәні бойынша мемлекетаралық бақылауға дайындық ретінде барлық мамандықтар үшін. - Өскемен, 2007. – 120 б. (7,5 п.л.)
16.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культурология» для всех специальностей. – Изд. 2-е, испр. и доп.– Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с. (2,4 п.л.).
17.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика школы» для специальности 050115 «Основы права и экономики». – Изд. 2-е, испр. и доп.– Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с. (2,6 п.л.).
18.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Политология» для всех специальностей. - Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с. (2,4 п.л.).
19.   Абдрахманова А.К. Халықаралық деңгейдегі Қазақстан қоғамының дамуы (тезисы) // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 75-78. (0,25 п.л.).
20.   Абдрахманова А.К., Саданова Ж.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика школы» для специальностей 050115 «Основы права и экономики», 050118 «Русский язык». – Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с. (2,6 п.л.).
21.   Абдрахманова А.Қ. Қоғамның құрылымдық-логикалық үлгісі (тезисы) //Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 205-208. (0,25 п.л.).
22.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазақстан тарихы бойынша». - Өскемен, 2006. – 34 с. (2,1 п.л.).
23.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Мәдениеттану бойынша». - Өскемен, 2006. – 30 с. (1,9 п.л.).
24.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Философия бойынша». - Өскемен, 2006. – 38 с. (2,4 п.л.).
25.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Орта Азия және Қазақстан мәдениетінің тарихы». - Өскемен, 2006. – 21 с.
26.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
27.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Қазсқстанның ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
28.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Азия және Африка елдерінің ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
29.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Әлемдік діндер тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
30.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Түркі халықтарының тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
31.   Абдрахманова А.Қ. Оқу-әдістемелік кешен «Ортағасыр тарихы». - Өскемен, 2006. – 38 с.
32.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Политология» для всех специальностей. –Усть-Каменогорск, 2007. – с.
33.   Абдрахманова А.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология» для всех специальностей.– Усть-Каменогорск, 2007. с.
34.   Абдрахманова А.Қ.   Халықаралық деңгейдегі Қазақстан қоғамының дамуы.
35.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы пәніне арналған мемлекеттік емтихан тапсыру бағдарламасы.
36.   Абдрахманова А.Қ. Жалпы тарих пәніне арналған мемлекеттік емтихан тапсыру бағдарламасы
37.   Абдрахманова А.Қ. тарихты оқыту әдістемесі пәніне арналған мепмлекеттік емтихан тапсыруға арналған бағдарлама.
38.   Абдрахманова А.Қ. Оқу практикасын өту туралы бағдарлама
39.   Абдрахманова А.Қ. Өндірістік (педагогикалық) практика өту туралы бағдарлама
40.   Абдрахманова А.Қ. Археологиялық практика өту туралы бағдарлама
41.   Абдрахманова А. Қ. Музей-архив практикасын өту бағдарламасы.
42.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстанның қазіргі заман тарихы туралы оқу әдістемелік кешен.
43.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихының практикалық жұмыстары.
44.   Абдрахманова А.Қ. Философия пәнінің 300 тест сұрағы.
45.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы оқу әдістемелік кешенге қосымшалар мен өзгертулер.
46.   Абдрахманова А.Қ. Әлеуметтану оқу әдістемелік кешеніне өзгертулер мен қосымшалар.
47.   Абдрахманова А.Қ. Саясаттану оқу әдістемелік кешеніне өзгертулер мен қосымшалар.
48.   Абдрахманова А.Қ. Философия оқу әдістемелік кешеніне өзгертулер мен қосымшалар.
49.   Абдрахманова А.Қ. Құқық негіздері пәніне арналған оқу әдістемелік кешен.
50.   Абдрахманова А.Қ. УМКД по дисциплине «Социология».
51.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы ежелгі замамнан бүгінгі күнге дейін атты дәрістік кешен.
52.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихынан дәрістік кешендер жинағы.
53.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихына кредиттік жүйеге арналған практикалық жұмыстар кешені.
54.   Абдрахманова А.Қ. Философия сабағына арналған 300 тест жинағы.
55.   Абдрахманова А.Қ. Қазақстан тарихы практикалық жұмыстар, сырт бөліміне арналған.
56.   Абдрахманова А.Қ. Әлеуметтану дәрістік кешені жинағы.
57.   Абдрахманова А.Қ. Саяси және құқықтық ілімдер тарихына арналған оқу әдістемелік кешен.

Кеңес беру

 • ҚАЕУ, мемлекеттік тілде «Философия» пәні бойынша мемлекетаралық бақылауға студенттерді дайындау;
 • ҚАЕУ, дипломдық жұмыс, ғылыми мақала жазуда студенттерге кеңес беру;
 • «Дарын» мектебі оқушыларының ғылыми жобалары бойынша кеңес беру

Конференцияларға қатысу

 • Халықаралық әріптестік. ҚАЕУ, 2006 ж.
 • Замануи білімнің ғаламдануы. ҚАЕУ, 2007 ж.
 • Халықаралық әріптестік. ҚАЕУ, 2008 ж.
 • Дөңгелек үстел «Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналады». Достық үйі. 2010 ж.
 • Дөңгелек үстел «Қонаевтың 100 жылдығына арналады». Алтай технопаркі. 2012 ж.
 • Жас ғалымдардың  III халықаралық форумы. ҚАЕУ. 2013 ж.
 • Халықаралық ғылыми конгресс. ҚАЕУ. 2013 ж.
 • Дін және дәстүр радикализмге қарсы. Республикалық конференция. ШҚО, дін агентігі, 2014ж.

Тілдерді игеру:
Қазақ тілі, орыс тілі.
Ағылшын және неміс тілдері - сөздікпен

Марапаттаулар:

 • ҚАЕУ президентінің алғысы, 2007 ж.
 • ҚАЕУ президентінің алғысы, 2009 ж. Университеттің ғылыми-зерттеулер дамуына қосқан үлесі үшін (ҚАЕУ-нің 15 жылдығына орай)
 • Жасөспірімдердің ғылыми шығармашылығы дамуына және мемлекеттік тілді жетілдіруге  қосқан үлесі үшін ҚАЕУ президентінің алғысы, 2011 ж.
 • ҚАЕУ оқытушыларының оқу және әдістемелік жұмысын дамыту және ғылыми-әдістемелік семинар материалдарын мазмұнды дайындағаны үшін ҚАЕУ президентінің алғысы, 2012 ж.
 • Ғылыми басшылық және жас ұрпақ көшбасшыларын қалыптастыру идеяларын дамыту үшін ҚАЕУ президентінің алғысы, 11-12 наурыз 2013 ж.
 • «Мектеп-колледж-ЖОО» жүйесіндегі әдістемелік және практикалық мәселелерді шешуге қосқан үлесі үшін «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы ШҚО бойынша ПҚ БАИ алғыс хаты

 

Александрова В.Р.

 

 aleksandrova

 

Александрова Виктория Романовна

 «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы

Жұмыс өтілі:

2015-2016 ж.ж. – офис-менеджер, «РИК» консалтинг фирмасы

2016 ж. –  «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының лаборант

2018 ж. –  «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы

Білімі – жоғарғы

2016-2018 ж.ж. – Қазақстан-Американдық еркін университеті, 6М030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша магистратура, заң ғылымдарының магистрі;  

2013-2016 ж.ж. – Қазақстан-Американдық еркін университеті, Бизнес, құқық және педагогика факультеті, 5В030100 «Құқықтану» мамандығы, академиялық дәрежесі – құқық бакалавры;

2010-2013 ж.ж. – Қазақстан-Американдық еркін университетінің колледжі, «Құқықтану» мамандығы, заң кеңесшісі

 

Қосымша білімі, біліктілігін арттыруы

1. «Организационно-правовые проблемы непрерывного образования «Колледж-вуз» Сертификат. – Өскемен, 16 қыркүйек 2014 ж.

2. Сертификат «Договор и его реквизиты, аспекты оформления» AES компаниясының корпоративті оқыту орталығының семинары. – Өскемен, 16 сәуір, 2015 ж.

3. «Способы обучения предметному содержанию через английский язык» шеберлік-сыныбына қатысқаны туралы сертификат, – Өскемен, 29 наурыз, 2016ж.

4. «Стратегии развития критического мышления у обучающихся» шеберлік-сыныбына қатысқаны туралы сертификат, – Өскемен, 29 қыркүйек 2016ж.

5. «ҚАЕУ жас мұғалімдер мектебі» курсының сертификаты. - Өскемен, 2017 ж.

6. «Four legal essentials for a free and prosperous society» шеберлік-сыныбына қатысқаны туралы сертификат, - Өскемен, 12-14 қыркүйек 2017 ж.

7. «Profile of future leaders – the must have attributes of success for the millennial generation» шеберлік-сыныбына қатысқаны туралы сертификат, - Өскемен, 12-14 қыркүйек 2017 ж.

8. «Особенности методики преподавания юридических дисциплин» для преподавателей ВУЗов, колледжей и учителей школ» модулі бойынша курсының сертификаты – Семей, КазГЮИУ, 7-16 ақпан 2018 ж.

 

Ғылыми қызметі

1. Александрова В.Р., Камзина А.А., Сагандыков Д.Е., Зимановская А.А. Влияние компьютерных игр на мозг подростков (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 32-35.

2. Александрова В.Р., Штанько Н.В. К вопросу о борьбе с терроризмом (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 160-164

3. Александрова В.Р., Штанько Н.В. Коррупция в Казахстане глазами населения (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 7. – С. 48-53.

4. Александрова В.Р., Коновалова Т.Ю. Виды наказаний по законодательству Республики Казахстан и зарубежных стран (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IV междунар. форума молодых ученых (17-20 марта 2014 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 150-153.

5. Александрова В.Р., Даутбаева Д.А. Инвестиционная привлекательность предприятий (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. V междунар. форума молодых ученых (02-05 апреля 2015 года). – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2015. – С. 136-139.

6. Александрова В.Р., Гаврилова Ю.А. Сравнительно-правовой анализ законодательства об охране животного мира Республики Казахстан и Российской Федерации (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. V междунар. форума молодых ученых (02-05 апреля 2015 года). – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2015. – С. 172-176.

7. Александрова В.Р., Гаврилова Ю.А. Вопросы охраны животного мира на международном уровне (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. VI междунар. форума молодых ученых (25-31 марта 2016 года). – Ч. 2. – Усть-Каменогорск, 2016. – С. 149-155

8. Александрова В.Р. Становление  и  развитие  международного  сотрудничества Республики Казахстан в области охраны животного мира // Материалы Международной научно-практической конференции «Независимость: история, современность, будущее», посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан. – Семей, 9 декабря 2016. – Т.1. – С. 92-96

9. Александрова В.Р., Гаврилова Ю.А. Роль и значение международного сотрудничества Республики Казахстан в сфере охраны, воспроизводства и использования животного мира (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. VII междунар. форума молодых ученых (11-19 апреля 2017 года). – Ч. 7. – Усть-Каменогорск, 2017. – С. 3-8.

10. Александрова В.Р. Вопросы имплементации международных норм в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в законодательство Республики Казахстан (статья) // Вестник КАСУ: политико-правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2017. – С. 186-191

11. Александрова В.Р. Актуальные вопросы развития международного сотрудничества Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (тезисы) // «Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды»: Сб. Докл. Междунар. Науч. конгресса (12-14 сентября 2017 года). – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2017.

12. Александрова В.Р., Квашин А.А. Деятельность ООН в области охраны животного мира (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. VIII междунар. форума молодых ученых ((26-29 марта 2018 года). – Ч. 8. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 178-185.

 

Конференцияларға қатысуы

 1. Международная научно-практическая конференция специалистов послевузовской подготовки: Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,  24-26 марта 2011.
 2. II международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012.
 3. 3.                 III международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (02-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013.
 4. 4.                 IV международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (17-20 марта 2014 г.). - Усть-Каменогорск, 2014.
 5. 5.                 V международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (02-05 апреля 2015 г.). - Усть-Каменогорск, 2015.
 6. VI международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (29 марта 2016 г.). - Усть-Каменогорск, 2016.
 7. Международная научно-практическая конференция «Независимость: история, современность, будущее», посвященная 25-летию независимости Республики Казахстан. – Семей, 9 декабря 2016.
 8. VII международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (11-19 апреля 2017 г.). - Усть-Каменогорск, 2017.
 9. Международный научый конгресс «Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды» (12-14 сентября 2017 года). – Усть-Каменогорск, 2017.
 10. VIII международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (26-29 марта 2018 г.). - Усть-Каменогорск, 2018.

Оқытатын пәндері

Налоговое право Республики Казахстан

Банковское право Республики Казахстан

Финансовое право Республики Казахстан

Семейное право Республики Казахстан

История государства и права Республики Казахстан

Теория государства и права

История таможенного дела

 

Тілдерді меңгеруі

Орыс тілі – еркін,

Қазақ және ағылшын – сөздікпен 

{/slide}{slide=Алембаев К.О {slide=Веремчук Л.П.}

 

Веремчук Людмила Павловна,
                 тарих ғылымдарының докторы
Жұмыс тәжирибесі және біліктілігі:
Веремчук Людмила Павловна, ұлты - орыс, 1947 жылы дүниеге келген, білімі жоғары, тарих ғылымдарының кандидаты, «Тарих» мамандығы бойынша ВАК доценті. Жоғары оқу орнындағы педагогикалық жұмыс өтілі - 39 жыл.
1971 жылы Томск мемлекеттік университетінің «Тарих» мамандығы бойынша «Тарихшы. Тарих және қоғамтану мұғалімі» біліктілігін тәмамдады. 1972 жылдан 2011 жылға дейін оқытушы, аға оқытушы, доцент, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Жалпы тарих» кафедра меңгерушісі болып қызмет атқарды. 2011 жылдан бастап ҚАЕУ-да «Құқық және тарих» кафедрасында қызмет етіп келеді.
Кәсіби қызметі аралығында Веремчук Л.П. «Тарих» мамандығының бакалавриат студенттеріне арнап мынадай оқу курстарын жүргізді: «Орта ғасырлар тарихы», «Антика және ортағасырлық тарих», «Еуропаның және Америка елдерінің жаңа және жаңа заман тарихы», «Тарихи процестің теориясы және тарихи таным». «Тарих» мамандығы бойынша жоғарғы магистратура студенттеріне: «Жалпы тарих және тарихтың фундаменталды проблемалары», «XlX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың бастапқы жүз жылдығы Батыс елдерінің тарих ғылымы», «Анналов» мектебі және оның тарихтағы орны». «Халықаралық қатынастар» мамандығының студенттеріне: «Шет мемлекеттерінің жаңа және жаңа заман тарихы», «(СКВ, АҚШ) мамандандыру елінің тарихы», «(СКВ, АҚШ) мамандандыру елінің саяси жүйесі», «Интеграция доктринасы».  «Саясаттану», «Әлеуметтану» - гуманитарлық мамандықтардың студенттеріне.
         Л.П. Веремчук барлық оқу- әдістемелік материалдарды, яғни оқу бағдарламалары, тестер, бақылау жұмыстарының тақырыптары, рефераттар, семинарларда белсенді қолданылатын оқу пәндеріне сай оқылатын баяндамалар, кешкі қысқартылған формада оқитын студенттерге сессияаралық тапсырмалар мен әдістемелік нұсқауларды жасалған.
Кестеге сай ашық сабақтар өткізіп, оқытушы тәжірибесін жеткізіп отырды. Сабақтар барысында инновациялық формалар мен оқыту әдістерін қолданды. Веремчук Л.П. «Тарих», «Тарих, құқық және экономика негіздері», «Тарих және география» бойынша БМЖСжобаларын жасауға қатысты; «Тарих», «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын жасауға қатысты: күндізгі, кешкі, қысқартылған оқу формасы бойынша -  бакалавриат; 6N0203 «Тарих» және 6М020200 «Халықаралық қатынастар» мамандықтары бойынша- жоғарғы магистратура мектебі.
Білімі:
1971 жылы Томск мемлекеттік университетінің «Тарих» мамандығы бойынша «Тарихшы. Тарих және қоғамтану мұғалімі» біліктілігін тәмамдады.
Қосымша білімі, біліктілікті арттыру:
Әрбір 4 жыл сайын кәсіби қызметке өтіп отырды, біліктілікті арттыру курсының жоғарғы сатысынан өтіп, сертификатқа сәйкес қысқа мерзімді курстармен қатар басқа да біліктілікті арттыру формаларынан өтті. 1999 жылы компьютерлік сауаттылық курсын бітірді.
Ғылыми жұмыс:
         1977-1980 жылдары - Томск мемлекеттік университетінің аспирантурасында оқыды.
1985 жылы – «Алексис Токвильдің тарихи концепциясының теоретикалық - методологиялық негіздері» атты кандидаттық дисертацияны қорғады.
1986 жылы - 07.00.09 «Тарих және деректану» мамандығы бойынша тарих ғылымдарының кандидаты  дәрежесін алды.
1997 жылы - ВАК доценті дәрежесін иемденді.
2011 жылы - "Алексис Токвиль: әлеуметтік революцияның мәселелері" атты монографиясы басылып шығарылды.
2013 жылы - " Әлеуметтік революцияның мәселелері Алексис Токвильдің тарихи концепциясында" атты диссертация бойынша жұмысы аяқталды. 2013 жылдың 25-ші қазанында Томск мемлекеттік университетінде осы диссертацияның қорғалуы болды.
Конференцияларға қатысу:
Жыл сайын ШҚМУ, ҚАЕУ ғылыми конференцияларына қатысу. Кәсіби  қызметінде әр уақытта Қазақстан, Ресей, Беларусь жоғары оқу орындарында өтетін халықаралық конференцияларға қатысу. 2014 жылы сәуірдің 20-23 аралығында Кант атындағы БФУ ұйымдастырылған   ЕС даму мәселелеріне арналған халықаралық ғылыми конференцияға қатысу.
Оқытылатын пәндер:
«Тарих» мамандығы бойынша  бакалавриат студенттеріне:
«Орта ғасыр тарихы», «Антикалық және ортағасырлық тарихнама», «Еуропа және Америка елдерінің жаңа және жаңа заман тарихнамасы», «Саяси және құқықтық ілімдердің тарихы», «Тарихи процестің және тарихи танымның теориясы».
«Тарих» мамандығы бойынша жоғарғы магистратуралық мектеп студенттеріне:
«Жалпы тарих тарихнамасы мен  деректанудың фундаменталды мәселелері», «XlX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағы Батыс елдерінің тарихи ғылымы», «Анналов» мектебі және оның замануи тарихнамадағы орны».
«Халықаралық қатынастар» мамандығының студенттеріне: «Шет мемлекеттерінің жаңа және жаңа заман тарихы», «(СКВ, АҚШ) мамандандыру елінің тарихы», «(СКВ, АҚШ) мамандандыру елінің саяси жүйесі», «Интеграция доктринасы». 
Гуманитарлық мамандықтардың студенттеріне:
«Саясаттану», «Әлеуметтану»  оқу курстары

Тілдерді игеру:
Француз тілі
Қазақ тілі- түсіну дәрежесінде.

Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдылары:
Компьютер сауаттылығы - MS Office, Іnternet, "Moodle" жүйесі

 

 

 

{slide=Даутбаева Д.А}

Даутбаева Динара Алтаевна,
PhD докторы

 

Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:
2010-2014 жж. – «ҚАЕУ» ЖШС - «Құқық  және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы;
2008-2009 жж. - «ҚАЕУ» ЖШС - «Құқық  және тарих» кафедрасының оқытушысы;
2007-2008 жж. – «ҚАЕУ» ЖШС - «Құқық  және тарих» кафедрасының оқытушысы;
2006 ж. – «SANDI» ЖШС – заң кеңесшісі.

Білімі:
2011 ж. – Ph.d докторантурасы - ҚАЕУ 6D030100 «Заңтану» мамандығы;
2006-2008 жж. – Магистратура - ҚАЕУ «Заңтану» мамандығы (2 жыл) – академиялық дәрежесі -  заңтану магистрі;
2003-2006 жж. – Қазақстан-Американдық еркін университеті – біліктілігі: «заңгер»;
2000-2003 жж. – «Әділет» Жоғары Құқық мектебінің заңтану Академиясының колледжі - біліктілігі: «заңгер».

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру:
2 қараша 2007 ж. - 22 мамыр 2008 ж. – Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы («Экспертиза и актуализация научно-методического сопровождения образовательного процесса в КАСУ»).
23 қаңтар 2009 ж. – Шығыс аймағы бойынша интеллектуалды меншігі ұлттық институты өкілділігінің сертификаты (семинар «Регистрация и защита прав интеллектуальной собственности»).
28 қазан 2008 ж. – 25 мамыр 2009 ж. - Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы («Методология и информатизация образовательного процесса»).
1 қыркүйек 2009 ж. – 25 мамыр 2010 ж. – Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие»).
16 наурыз 2011 ж. - Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы («Дистанционные образовательные технологии»).
22 қазан 2011 ж. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетіндегі 6D030000 «Құқық»  мамандығы бойынша құқық (Ph.D) докторы – ғылыми дәрежесі талаптануына диссертация қорғалды.

10.04.2012 ж. Қазақстан Республикасының ББҒМ білім беру саласында бақылау бойынша Комитетінің № 360 бұйрығына сәйкес «Профиль бойынша доктор, құқық (Ph.D) докторы - ғылыми дәрежесі берілгені туралы» 6D030000 «Құқық»  мамандығы бойынша құқық (Ph.D) докторы – ғылыми дәрежесі берілгені туралы растау қабылданды.  

«Жас оқытушының мектебі» кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша оқу, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ ).

Ағылшын тіліне үйрену (бастапқы деңгей), ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ ).

4-12 ақпан 2013 ж. – Ғылыми зерттеулерге арналған Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research ресурстары бойынша онлайн-семинарларының қатысушысы сертификаты.

24 сәуір 2013 ж. –«Introduction to Collaborative law" (William Edward Lange, Doctor of Jurisprudence, Lange Holdings, Inc. Houston, Texas, USA) шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат.

26 сәуір 2013 ж. – Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана», спикер Ирмуханов Б.Б. –тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚАЕУ, Өскемен).

Әдістемелік семинарлар
2007 – 2008 оқу жылы
1. «Білім беру сапасын басқару» семинары, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ).
2. «Білім беру басқарудың жалпы сұрақтары» семинары, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ ).   
3. «ОҚЖ жағдайында студенттердің үлгерім есебін жүргізу бойынша оқытушының құжат айналымын автоматизациялау» семинары, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ ).
4. «ОҚЖ жетілдіру жолдары» семинары,  ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ ).
5. «Білім беру сапасын басқару» семинары, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ).
6. «Маман өсуінде оқытушының ролі» семинары,  «Білім беру сапасын басқару» семинары, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ).
7. «Көшбасшылық қағидаттары» семинары,  «Білім беру сапасын басқару» семинары, ҚАЕУ (кафедраның ПОҚ).

03.11.08 ж. - 3.12.08 ж. аралығында PhD докторы Уильям Бонтрагер қатысуымен «Құқық  және тарих» кафедрасының ПОҚ біліктіліктерін арттыру бойынша өткізілген семинарлар:
Тема 1.«Сравнительно-правовой анализ конституционного права Республики Казахстан и США», в рамках данной темы рассмотрены следующие вопросы:

 1. История становления конституционного законодательства США.
 2. Институт «Надлежащая правовая процедура» в законодательстве США и РК.
 3. Конституциональная теория и практика равной защиты в уголовном праве США и Республики Казахстан.
 4. Конституционные признаки судопроизводства в федеральной системе США и унитарной системе Республики Казахстан.
 5. Закрепление и реализация прав граждан в законодательстве США и Республики Казахстан.

     Тема 2 «Сравнительно-правовой анализ уголовного и гражданского законодательства Республики Казахстан и США», в рамках данной темы рассмотрены следующие вопросы:

 1. История становления уголовного и гражданского законодательства США.
 2. Особенности рассмотрения гражданских дел в судах США и Республики Казахстан.
 3. Особенности рассмотрения уголовных дел в судах США и Республики Казахстан.
 4. Конституционные основы свободы слова, печати, собраний и религии в Республике Казахстан и США.
 5. Правовое положение осужденных в Республике Казахстан и США.

Ғылыми жұмыс:

 1. Даутбаева Д.А.,  Чистохина Е.С. Введение института присяжных заседателей в Республике Казахстан (статья). // Вестник КАСУ: политико-правовые проблемы образования и общества. - №3. – Усть-Каменогорск, 2005. – С.77-82. (0,6 п.л.).
 2. Даутбаева Д.А.,  Карандашева А.А. Исполнительное производство как завершающаяся стадия гражданского процесса (тезисы). // Студент и научно-технический прогресс: лидеры нового поколения: Материалы 1-ой международной студенческой научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С.54-57. (0,25 п.л.).
 3. Даутбаева Д.А.,  Карандашева А.А. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №3. – Усть-Каменогорск, 2006. – С.80-86. (0,9 п.л.).
 4. Даутбаева Д.А. Процессуальные аспекты института президентства в Республике Казахстан (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С.121-126. (0,7 п.л.).
 5. Даутбаева Д.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» для специальности 050301 «Юриспруденция». - Усть-Каменогорск, 2008. – 50с. (3,1 п.л.).
 6. Даутбаева Д.А., Деринг Н.В. Товарные знаки и их роль в современном развитии Казахстана (тезисы). // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С.35-38. (0,25 п.л.).
 7. Даутбаева Д.А., Сербаева Д.Н. Некоторые особенности сравнения прав на чужую вещь древнего Рима и современного Казахстана (тезисы). // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С.113-116. (0,25 п.л.).
 8. Даутбаева Д.А., Сарычев К.В. Защита интеллектуальной собственности в Казахстане: проблемы и перспективы (тезисы). // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С.128-131. (0,25 п.л.).
 9. Даутбаева Д.А., Предвечная Е.М. Юридическое значение бизнес-плана как элемента инвестиционного проекта (тезисы). // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С.146-149. (0,25 п.л.).
 10. Даутбаева Д.А., Мензюк Г.А. Государственное управление в сфере исполнительного производства в Республике Казахстан: реалии, проблемы и перспективы развития (статья). // Вестник КАСУ: Социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №3. – Усть-Каменогорск, 2008. - С.41-49 (1,2 п.л.).
 11. Даутбаева Д.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Налоговое право» для специальности 050301 «Юриспруденция» Усть-Каменогорск, 2008. – 50с.
 12. Даутбаева Д.А. Некоторые аспекты индустриально-инновационного роста национальной экономики Казахстана (статья). // Вестник КАСУ: Экономические проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2008. – С.75-82. (1 п.л.).
 13. Даутбаева Д.А., Мензюк Г.А. Процессуальная сущность исполнительного производства в области гражданского судопроизводства (статья). // Вестник КАСУ: Социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 85-90. (0,7 п.л.).
 14. Даутбаева Д.А. К вопросу о формировании и становлении современного казахстанского гражданского общества (тезисы). // Международное партнерство: теория, практика, технологии: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 48-52. (0,3 п.л.).
 15. Даутбаева Д.А. Проблемы оценки эффективности государственного управления в сфере исполнения юрисдикционных актов (тезисы)// Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 32-36. (0,3 п.л.).
 16. Даутбаева Д.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Проблемы теории государства и права» для специальности 050301 «Юриспруденция» Усть-Каменогорск, 2008. – 46с. (2,9 п.л.).
 17. Даутбаева Д.А., Маткаримов Р.К., Инвестиционный климат РК: реалии и перспективы (тезисы). // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 101-105. (0,25 п.л.).
 18. Даутбаева Д.А.,  Балакирева А.А.Правовые особенности законодательного закрепления института гражданского брака в казахстанском семейном праве (тезисы)// Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.64-68. (0,3 п.л.).
 19. Даутбаева Д.А., Маткаримов Р.К. Теоретико-правовые аспекты предоставления инвестиционных налоговых преференций в Республике Казахстан (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.159-165. (0,4 п.л.).
 20. Даутбаева Д.А., Алтаева А.А. Семья как самостоятельный объект правовой охраны и социокультурных ценностей (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 107-110. (0,25 п.л.).
 21. Даутбаева Д.А., Борисова А.А. Правовые аспекты функционирования и совершенствования института нотариата в Республике Казахстан (тезисы) // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 90-95. (0,4 п.л.).
 22. Даутбаева Д.А., Харченко В.А. Правовая природа казахстанских паевых инвестиционных фондов (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.83-86. (0,25 п.л.).
 23. Даутбаева Д.А., Ержебаев А.С. Процессуальные аспекты исполнительных действий в рамках гражданского судопроизводства в Республике Казахстан (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.74-78. (0,3 п.л.).
 24. Даутбаева Д.А., Курмамбаева С.Т. Правовое регулирование иностранных инвесторов и совместных предприятий в Республике Казахстан (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.99-103. (0,3 п.л.).
 25. Даутбаева Д.А., Аканов Д.С. Институт налогового контроля в налоговом праве (тезисы)// Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.113-117. (0,25 п.л.).
 26. Даутбаева Д.А., Бекбаева Г.Н. Правовое регулирование налогообложения физических лиц (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.122-126. (0,3 п.л.).
 27. Даутбаева Д.А., Букабаева Ж.Б. Правовое регулирование финансового контроля в Республике Казахстан (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.129-133. (0,3 п.л.).
 28. Даутбаева Д.А., Исаканова Н.С. Понятие и система органов налогового контроля (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.150-154. (0,3 п.л.).
 29. Даутбаева Д.А., Терликбаев А.К. Правовое регулирование банковского кредитования (финансово-правовой аспект) (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.184-189. (0,3 п.л.).
 30. Даутбаева Д.А., Уатханова А.Б. Ответственность за нарушение налогового законодательства (тезисы)// Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.194-198. (0,3 п.л.).
 31. Даутбаева Д.А. Правовая защищенность бизнеса и инвестиций в Казахстане (тезисы). // Инновации в образовании: международное партнерство и перспективные технологии: Сборник докладов международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.198-200. (0,2 п.л.).
 32. Даутбаева Д.А. Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан (статья). // Вестник КАСУ: Социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.189-196. (1 п.л.).
 33. Даутбаева Д.А., Зеновьева А. Некоторые аспекты правового регулирования суррогатного материнства (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С. 194-199.
 34. Даутбаева Д.А., Мартынова Н. Правовой режим инвестиций // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.194-199.
 35. Даутбаева Д.А., Козлова Е. Правовая природа кредитного договора(тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.194-199.
 36. Даутбаева Д.А., Козлова Е. Особенности законодательного закрепления авторского и смежных прав в Республике Казахстан (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.194-199.
 37. Даутбаева Д.А., Нагомбаева Д. Правовое регулирование налоговой системы Республики Казахстан (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.194-199.
 38. Даутбаева Д.А., Фаткулина Д.К. Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.194-199.
 39. Даутбаева Д.А., Оспанова Р. Сравнительно-правовой анализ финансово-правовых аспектов функционирования микрокредитных организаций на современном этапе в Венгрии и Казахстане (тезисы). // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.173-177. (0,3 п.л.).
 40. Даутбаева Д.А., Таубакулов Д. Международно-правовое обеспечение авторских прав// Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.194-199.
 41. Даутбаева Д.А. Проблемы определения правовой природы инвестиционного контракта (тезисы). // Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации. Сборник докладов международной научно-практической конференции. – Семей. – (18-19 марта), 2010. - С.343-346. (0,4 п.л.).
 42. Даутбаева Д.А. К вопросу о правовой природе внешнеэкономических инвестиционных контрактов в Республике Казахстан (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.240-247. (1 п.л.).
 43. Даутбаева Д.А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан (тезисы). // Наука и образование: история, современность, перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2010. – С.162-166. (0,3 п.л.).
 44. Даутбаева Д.А. Теоретико-правовой анализ основных этапов развития инвестиционного законодательства (статья). // Республиканский юридический научно-практический журнал «Фемида», 2010. - №1. – С.17-20. (1,25 п.л.).
 45. Dautbayeva D. International investment arbitration as an alternative to the dispute resolution process in the Republic of Kazakhstan (article). // The Kazakh-American Free University Academic Journal. - USA, Portland, 2010. – P.56-62. (0,9 п.л.).
 46. Dautbayeva D. Major directions in the establishment and development of investment law in Kazakhstan (article). // The Kazakh-American Free University Academic Journal. - USA, Portland, 2010. – P.38-45. (1 п.л.).
 47. Даутбаева Д.А. Международные договора и соглашения как источник правового регулирования инвестиционной деятельности в Республике Казахстан (статья). // Республиканский юридический научно-практический журнал «Фемида», 2011. - №2.
 48. Даутбаева Д.А. Правовой статус Республики Казахстан в международных интеграционных организациях (статья). // Республиканский юридический научно-практический журнал «Фемида», 2011. - №3.
 49. Даутбаева Д.А. Правовая природа эмиссионных (инвестиционных) ценных бумаг как разновидности инвестиций (статья). // Журнал-дайджест «Экономика и право Казахстана», 2011. - №4.
 50. Даутбаева Д.А. Юридические формы защищенности прав инвесторов на рынке ценных бумаг (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №5. – Усть-Каменогорск, 2011.
 51. Даутбаева Д.А., Абдрасулов Е.Б. Гармонизация инвестиционного законодательства – важнейшее звено развития интеграционных процессов в евразийском экономическом сообществе (тезисы) // Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. специалистов послевузовской подготовки (24-26 марта 2011 года). – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 123-127. (0,3 п.л.).
 52. Даутбаева Д.А. Законодательные аспекты привлечения иностранных инвестиций в стратегические отрасли в Республике Казахстан (тезисы) // Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (27-29 октября 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 64-68. (0,3 п.л.).
 53. Даутбаева Д.А., Мартынова Н.А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (тезисы). // Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции специалистов послевузовской подготовки. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011 (24-26 марта).
 54. Даутбаева Д.А., Абдрасулов Е.Б. Применение принципа наибольшего благоприятствования в инвестиционной деятельности (тезисы) // Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. специалистов послевузовской подготовки (24-26 марта 2011 года). – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 112-115. (0,25 п.л.).
 55. Даутбаева Д.А., Алыбаева А.Р. Институт римского права на чужие вещи как фундаментальная основа современного гражданского законодательства (тезисы). // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011 (24-26 марта). (в печати).
 56. Даутбаева Д.А., Жамбулов Д.Т. Теоретические подходы к дефиниции и содержанию формы государства (тезисы). // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011 (24-26 марта).
 57. Даутбаева Д.А., Ивлева Е.Б. Проблемы теории взаимодействия правового государства и гражданского общества  (тезисы). // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011 (24-26 марта).
 58. Даутбаева Д.А., Курбанов Р. Общетеоретические аспекты системного анализа норм права (тезисы). // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011 (24-26 марта).
 59. Даутбаева Д.А., Малай Е.С. Понятие и виды налогов (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 48-51. (0,25 п.л.).
 60. Даутбаева Д.А., Махмутова А.М. Сущность и структура правовых отношений (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 55-59. (0,3 п.л.).
 61. Даутбаева Д.А., Мигманова Ф.Р. Кодификация законодательства и ее отличительные особенности (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 59-63. (0,3 п.л.).
 62. Даутбаева Д.А., Сербаева Д.Н. Государственное регулирование в сфере налогообложения (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 70-73. (0,25 п.л.).
 63. Даутбаева Д.А., Мужчиль С.А. Значение и роль правового регулирования электронных денег в современном мире (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 76-78. (0,2 п.л.).
 64. Даутбаева Д.А., Мигманова Ф.Р. Значение и роль римского договорного права в действующем гражданском законодательстве Республики Казахстан (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 84-88. (0,3 п.л.).
 65. Даутбаева Д.А., Оразбаева А.А. Залоговое право в Древнем Риме (тезисы) // Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Сб. докл. междунар. студенч. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 115-118. (0,25 п.л.).
 66. Даутбаева Д.А., Бибазарова А.М. Форма государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 39-42. (0,25 п.л.).
 67. Даутбаева Д.А., Кузовлева М.Е. Римское брачное право (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 42-45. (0,25 п.л.).
 68. Даутбаева Д.А., Кузовлева М.Е. Отличительные черты форм государственного устройства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 45-49. (0,3 п.л.).
 69. Даутбаева Д.А., Рябинина Е.И. Теоретические подходы к происхождению права (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 53-57. (0,3 п.л).
 70. Даутбаева Д.А., Бердинова Б.Ж. Сущность права (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 35-38 (0,25 п.л).
 71. Нұрланұлы С., Даутбаева Д.А. Қазақстан Республикасындағы салық салуды құқықтық реттеудің кезеңдері (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 3. – С. 211-214 (0,25 п.л.).
 72. Даутбаева Д.А., Самородова А.А. Рецепция римского вещного права в современном законодательстве (на примере Республики Казахстан) (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 57-62. (0,4 п.л.).
 73. Даутбаева Д.А., Самородова А.А. Организационно-правовые реалии формирования правового государства в Казахстане (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 63-67. (0,3 п.л.).
 74. Даутбаева Д.А., Алыбаева А. Налоговый контроль как форма налогового администрирования (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 74-76. (0,2 п.л).
 75. Даутбаева Д.А., Бахши В.Е. Порядок применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 80-84. (0,3 п.л.).
 76. Даутбаева Д.А., Естаулетов А.М. Электронный налогоплательщик как вид государственной услуги (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 89-92. (0,25 п.л.).
 77. Даутбаева Д.А., Курбанов Р.Ф. Государственное и негосударственное финансирование выборов в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 96-102. (0,4 п.л.).
 78. Даутбаева Д.А., Сибелев А.В. Налоговые проверки как основной инструмент налогового контроля (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 106-110. (0,3 п.л.).
 79. Даутбаева Д.А., Оразбаева А.А. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 114-117. (0,25 п.л).
 80. Даутбаева Д.А., Садуова А.М. Реалии жилищного законодательства Республики Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 122-126. (0,3 п.л.).
 81. Даутбаева Д.А., Сарсембаева А.Р. Актуальные проблемы усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 126-130. (0,3 п.л.).
 82. Даутбаева Д.А., Чакенов Б.Е. Международное налогообложение: теория и практика (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 131-133. (0,2 п.л.).
 83. Даутбаева Д.А., Коновалов Е.О. Некоторые проблемы исполнения договорных обязательств по ипотечному займу (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 7. – С. 25-28. (0,25 п.л.).
 84. Даутбаева Д.А., Казез С.Ж. Теоретические и практические аспекты института защиты авторских прав в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 7. – С. 37-42. (0,4 п.л.).
 85. Даутбаева Д.А., Айтмұкашұлы Ж. Институт омбудсмена как механизм защиты прав человека: международный и национальный аспекты (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 7. – С. 145-150. (0,4 п.л.).
 86. Даутбаева Д.А., Коновалов Е.О. Правовая природа денег как предмета банковского залога (статья) // Вестник КАСУ: Правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 122-127. (0,8 п.л.).
 87. Даутбаева Д.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность: сущность и соотношение (статья) // Вестник КАСУ: Правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. - С. 105-112. (1 п.л.).
 88. Даутбаева Д.А. Классификационные признаки инвестиций и их организационная структура (статья) // Вестник КАСУ: Правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 141-152 (1,5 п.л.).
 89. Dautbayeva D. General theoretic aspects of institution of legal liability for infringement of investment law of the Republic of Kazakhstan (article) // The Kazakh-American Free University Academic Journal. – December, 2012. - Oregon, USA. – P. 67-73. (0,9 п.л.).
 90. Dautbayeva D. International investment law principles: nature and relationship (article) // The Kazakh-American Free University Academic Journal. – December, 2012. - Oregon, USA. – P. 84-93. (1,25 п.л.).
 91. Даутбаева Д.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: международный и национальный аспекты / Информационный листок № 4-2012, рубрика 10.91. – Восточно-Казахстанский филиал АО «НЦНТИ», Усть-Каменогорск, 2012. (0,2 п.л.).
 92. Даутбаева Д.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан: Монография. – Усть-Каменогорск, 2012. – 188 с. (11,75 п.л.). ISBN 978-601-7057-38-1
 93. Ways of protection of investors’ rights in the financial market – the securities market in the Republic of Kazakhstan // Актуальные проблемы экономики, 2013 (в печати).
 94. Dautbayeva D. The specific character of foreign investment regulation (thesis) // International scientific and practical conference: Partnership in education and science. - Portland, Oregon, USA. - October 26-27, 2012. - P. 181-186. (0,4 п.л.). ISBN 978-0-9847161-5-9, EAN 50995 / 9 780984 716159
 95. Даутбаева Д.А., Агиманов Е.С. Проблемы неисполнения юрисдикционных и иных актов: вопросы теории и методологии (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 96. Даутбаева Д.А., Коновалов Е.О. Некоторые вопросы исполнения обязательства по кредитному договору, обеспеченному залогом (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 97. Даутбаева Д.А., Коржумбаева Ж. Использование медиации арбитражными (третейскими) судами (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 98. Даутбаева Д.А., Нуртасова Г.Н. Теоретические особенности государственного управления деятельностью инвесторов-нерезидентов (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 99. Даутбаева Д.А., Хакимов Т.Е. Вовлечение прав на объекты интеллектуальной собственности (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 100. Даутбаева Д.А., Рахимов Б.С. Основные направления деятельности Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 101. Даутбаева Д.А., Чакенов Б.Е. Гражданское общество и правовое государство: вопросы теории и практики // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 102. Даутбаева Д.А., Дуанова С.Б. Субъекты авторского права в Республике Казахстан // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 103. Даутбаева Д.А., Акасова Г.М. Место и роль современного государства в политической системе общества (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 104. Даутбаева Д.А., Алимов А.С. Классификация норм права (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 105. Даутбаева Д.А., Аманова З.Н. Государство, право и политика: соотношение и взаимодействие (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 106. Даутбаева Д.А., Апендинов С.С. Современное правовое государство: теория, опыт, перспективы (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 107. Даутбаева Д.А., Исмакова Д.Н. Теоретические аспекты сущности государственного аппарата в системе механизма государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 108. Даутбаева Д.А., Исмакова Д.Н. Принцип разделения властей как признанный атрибут правового демократического государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 109. Даутбаева Д.А., Исмакова Д.Н. Особенности римского наследственного права (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 110. Даутбаева Д.А., Кажиахметов А. Формы (источники) права (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 111. Даутбаева Д.А., Карыбаева А. Глобальные проблемы человечества и функции государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 112. Даутбаева Д.А., Мигманова Ф. Валютный контроль в Республике Казахстан: цель и основные направления (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 113. Даутбаева Д.А., Муратов Б.К. Форма государства и социальные функции (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 114. Даутбаева Д.А., Нариманов С.Н. Теоретико-правовые подходы к дефиниции и классификации функций государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 115. Даутбаева Д.А., Нурланова А. К вопросу о специальных налоговых режимах в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 116. Даутбаева Д.А., Рахимов Н. Теория социального государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 117. Даутбаева Д.А., Сарсембаева А.Р. Место валютного права в системе права Республики Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 118. Даутбаева Д.А., Серебаев Р. К вопросу о деятельности банков в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 119. Даутбаева Д.А., Сибитов А. Долговые обязательства государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 120. Даутбаева Д.А., Хайруллина Л.Р. Брачно-семейные отношения в римском государстве (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 121. Даутбаева Д.А., Хайруллина Л.Р. Теоретические подходы к определению сущности элементов формы государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 122. Даутбаева Д.А., Тлеуберды Ж. Взаимосвязь субъективного юридического права и субъективной юридической обязанности (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 123. Даутбаева Д.А., Тусупханова М. Теория правовой деятельности нотариата в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 124. Даутбаева Д.А., Шевелев Е. Финансовая система государства (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).
 125. Даутбаева Д.А., Шаймухаметов Р. Управление государственным долгом в Республике Казахстан: финансово-правовые аспекты (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до . инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013 (в печати).

Конференцияларға қатысу:
1.Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии.// Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ, 14-15 марта 2008 г.
2.Международное партнерство: теория, практика, технологии.// Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ, 26-27 сентября 2008 г.
3. Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу.// Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ, 27-28 марта 2009 г.
4. Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации.// Международная научно-практическая конференция, г. Семей, Университет «Қайнар», 18-19 марта 2010 г.
5. Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Международная студенческая научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,  24-26 марта 2011 г.
6.  Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития: Международная научно-практическая конференция специалистов послевузовской подготовки, г. Усть-Каменогорск, КАСУ, 24-26 марта 2011 г.
7. Наука и образование: история, современность, перспективы развития: Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ, сентябрь 2010.
8. Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: II международный форум молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012.
9. Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (11-12 марта 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013.

 

Әр қоғамдастықтар мен кәсіптік ұйымдардағы мүшелік

2003 ж. – «XXI ғасырдың көшбасшысы» Республикалық жастар бірлестігі - мушесі, Шығыс-Қазақстан аймағы бойынша координатор көмекшісі.

Тілдерді игеру:
Қазақ, орыс тілдері (еркін)
Ағылшын тілі (орта деңгейде)

 

Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдылары:
Компьютерлік сауаттылық – MS Office, internet, «Moodle» жүйесі.

Қосымша ақпарат:
Қосымша мудделер – «Заңтану» мамандығы бойынша кітаптар, ғылыми-публицистикалық, көркем әдебиетті оқу, бос уақытта – спортпен айналысу.

 

 

 

 

 

 

 

{slide=Зайнутдинова Н.М.}

              

Зайнутдинова  Нурия Мукарамовна
      кафедра аға оқытушысы

Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:

2004 ж. – қазіргі уақытта – ҚАЕУ арнайы пәндер аға оқытушысы; 

2000-2003 жж. – Шығыс гуманитарлық институты - арнайы пәндер оқытушысы.

1998- 2000 жж. – Мәскеудегі тұрмыс және қызметтер саласы академиясы (Өскемендегі филиал) - оқытушы.

1995-1998 жж. – ШҚО бойынша Қаржы полиция органдарында қызмет ету, бөлім бастығы. Жедел бөлімнің жұмысын ұйымдастыру. Қылмыстарды ашу. Келтірілген залалдарды өндіртіп алу. Еңбек өтілі жылдарына байланысты зейнетке шығарылды.
1980-1995 жж.  – ІІМ органдарында қызмет ету: инспектордан бастап ҚІІБ ЭҚК бөлімі бастығының орынбасарына дейін. Экономикалық қылмыстарды ашу. Бөлімді басқару.
1978-1980 жж. «Алтайсвинецстрой» тресті – заңгер. Кінә қою-іздеу жұмысы. Қарыздарды өндіртіп алу, еңбек тартыстарды шешу. Соттарда, төрелікте дауларды қарау.
1974-1978 жж. – Өскемендегі құрылыс материалдар комбинаты – заң кеңесшісі. Кінә қою-іздеу жұмысы. Еңбек тартыстарды шешу. Заңды тұлға атынан сотқа жүгіну.

Білімі:
1974-1979 жж. – Заң институты, Свердловск қаласы. Заңгер - құқықтанушы.  
2012-2014 жж. - ҚАЕУ магистратурасы

Қосымша білімі:
2007 – 2008 жж. - . Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша семинарларға қатысуы («Экспертиза и актуализация научно-методического сопровождения образовательного процесса в КАСУ»). Тақырыптары:
1.«Методика научного исследования в вузе.
2.«Требования к современному уроку.
3.«Основные формы НИРС и активизация исследовательского интереса студентов.
4. «Основные результаты НИРС в вузе.
5. «Использование подхода «кейс стадии» в учебном процессе.
6. «Мониторинг качества образовательного процесса.
03.11.08 ж. - 03.12.08 ж. аралығында Уильям Бонтрагер PhD докторы қатысуымен біліктілікті арттыру семинарлары.  «Сравнительно-правовой анализ уголовного и гражданского законодательства РК и США» тақырыбы бойынша келесі сұрақтар қарастырылды:

 1. История становления уголовного и гражданского законодательства США
 2. Особенности рассмотрения гражданских дел в судах США и РК
 3. Особенности рассмотрения уголовных дел в судах США и РК
 4. Конституционные основы свободы слова, печати, собраний и религии в РК и США
 5. Правовое положение осужденных в РК и США

6. Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша семинарларға қатысу («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие») – 32 сағат.
7. Жоғары оқу орындары ішіндегі өтетін семинарлар мен тренингтерге қатысуы («Управление качеством образования в ВУЗе»).
8. ҚАЕУ ғылыми-әдістемелік семинары жұмысына қатысуы («Қашықтан білім беру енгізу стратегиясы»).
9. Шеберлік сабағына қатысуы («Значение социальной активности в процессе общественных преобразований») – қыркүйек, 2012 ж.
10. Шеберлік сабағына қатысуы («Этическое лидерство: личность и социальные преобразования»).
11. Шеберлік сабағына қатысуы («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана»).
12. ҚАЕУ  магистратурасына түсіп, оқуы – 2 жыл. 2013 жылдың көктемінде 1-інші курсының аяқтауы.
13. ҚАЕУ аяқталуы. Заң ғылымдарының магистрі дәрежесін алу.


14.  Семинарлар мен тренингтерге қатысуы («Полиязычие, как ресурc развития образования»)
15. Шеберлік сабағына қатысуы («Определение реальности как аспекта совершенствование методов управления»).
16. Шеберлік сабағына қатысуы («Как мотивировать студентов») - 28 наурыз 2014 ж.

 

Ғылыми жұмыс

Н.М. Зайнутдинованың  ғылыми және әдістемелік еңбектерінің тізімі
 

Наименование

Характер работы

Выходные данные

Объем

Соавторы

1.

 Проблемы усыновления в Республике Казахстан (тезисы)

печатный

Студент и научно-технический прогресс: лидеры нового поколения: Материалы 1-ой международной студенческой научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С.15-17

0,2 п.л..

Абдуалиев Е.Н.

2

  Договора, связанные с ипотечным кредитованием (тезисы)

 

Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2006. –С.110-112

0,2п.л.

 

3

 Ценные бумаги как объекты гражданских прав (статья)

 

Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 60-63.

0,5 п.л.

 

4

Гражданский иск в уголовном процессе (тезисы)

 

Студент и научно-технический прогресс: лидеры нового поколения: Материалы 1-ой международной студенческой научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 57-60.  

0,25 п.л.

Швайкин А.

5

 Правовое регулирование ипотеки (тезисы)

 

Студент и научно-технический прогресс: лидеры нового поколения: Материалы 1-ой международной студенческой научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 8-11.

0,25 п.л.

Штукерт Е.Я.

6

 Передача прав на фирменное наименование (тезисы)

 

Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 92-95

0,25 п.л.

Былина Е.О.

7

Договор факторинга и его роль в развитии рыночных отношений (статья)

 

Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 146-149

0,5 п.л.

 

8

 Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Гражданское право» для студентов юридических специальностей дневной и заочной форм обучения.

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 14 с.

0,9 п.л.

 

9

 Обжалование судебных решений в порядке апелляции (тезисы)

 

Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 125-128.

0,25 п.л.

 

10

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право Республики Казахстан (часть общая)» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 34 с.

 

2,1 п.л.

 

11

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право (часть особенная)» для специальности 050301 «Юриспруденция». -

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с.

2,4 п.л.

 

12

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право»  для специальности 050115 «Основы права и экономики».

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с.

2,6 п.л.

 

13

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское процессуальное право» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с.

 

2,6 п.л.

 

14

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право Республики Казахстан (часть общая)» для специальности 050301 «Юриспруденция». Изд.2-е, испр. и доп.

 

Изд. 2-е, испр. и доп.– Усть-Каменогорск, 2007. – 34 с.

 

2,1 п.л.

 

15

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право Республики Казахстан (часть особенная)» для специальности 050301 «Юриспруденция». – Изд. 2-е, испр. и доп.

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с.

2,4 п.л.

 

16

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право Республики Казахстан (часть общая)» для специальности 050301 «Юриспруденция» заочной формы обучения.

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 34 с.

2,1 п.л.

 

17

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право Республики Казахстан (часть особенная)» для специальности 050301 «Юриспруденция» заочной формы обучения.

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 38 с.

2,4 п.л.

 

18

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское  процессуальное право» для специальности 050301 «Юриспруденция» заочной формы обучения.

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с.

2,6 п.л.

 

19

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Семейное право РК» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 26 с.

1,6 п.л.

 

20

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Семейное право РК» для специальности 050301 «Юриспруденция». – Изд. 2-е, испр. и доп.

 

Усть-Каменогорск, 2007. – 26 с.

1,6 п.л.

 

21

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе (тезисы)

 

Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 178-181.

0,25 п.л.

Швайкин А.

22

Проблемы усыновления детей граждан Республики Казахстан иностранными гражданами (тезисы)

 

 

Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 165-168.

0,25 п.л.

Штуккерт Е.Я.

23

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Адвокатура и адвокатская деятельность» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2008. – 22 с.

1,4 п.л.

 

24

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское процессуальное право» для специальности 050115 «Основы права и экономики».

 

Усть-Каменогорск, 2008. – 42 с.

2,6 п.л.

 

25

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Нотариат и нотариальная деятельность» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2008. – 22 с.

1,4 п.л.

 

26

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Предпринимательское право» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск,2008-30с.

1,9 п.л.

 

27

Характеристика основных объектов интеллектуальной собственности в промышленности (статья)

 

Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 62-67.

0,7 п.л.

 

28

Характеристика основных объектов интеллектуальной собственности в промышленности (тезисы)

 

Международное партнерство: теория, практика, технологии: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 62-72. (0,6 п.л.).

0,6 п.л.

 

29

 Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей (тезисы)

 

Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 61-64.

0,25 п.л.

Альсеитов С.Д.

30

Коммерческое представительство по законодательству Республики Казахстан (тезисы)

 

Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 78-83.

0,4 п.л.

Колмагорова Н.В.

31

Реклама и ее правовое регулирование в Республике Казахстан (тезисы)

 

Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 6. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 95-98.

0,25 п.л.

Манакова Л.А.

32

Методическое пособие для написания курсовых работ по гражданскому праву

 

 

 

 

33

Проблемные вопросы, связанные с возмещением морального вреда в законодательстве Республики Казахстан

печатный

Вестник КАСУ, № 3 2005- Усть-Каменогорск
С.6

0,25 п.л.

 

34

Силабус по общей части гражданского права для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

35

Силабус по особенной части гражданского права для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

36

Силабус по гражданско-процессуальному праву для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

37

Силабус  по предпринимательскому праву для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

38

Силабус по адвокатуре для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

39

Силабус по контрактному праву для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

40

УМКД по гражданскому праву (часть общая) для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

41

УМКД по гражданскому праву (часть особенная) для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

42

УМКД по гражданскому процессуальному прав для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

43

УМКД по предпринимательскому праву для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

44

УМКД по адвокатуре
для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

45

УМКД по контрактному праву для специальности 050301 «Юриспруденция»

 

 

 

 

46

«Залог вещей в ломбарде»

 

Международная студенческая научно-практическая конференция в сборнике «Студенческое научное творчество: международное партнерство и перспективные технологии», часть 4 – Усть-Каменогорск, 2010, с.73-77

 

Ибрайханов С.

47

Адвокат на досудебной стадии по гражданским делам»с.89-92;

 

Международная студенческая научно-практическая конференция в сборнике «Студенческое научное творчество: международное партнерство и перспективные технологии», часть 4 – Усть-Каменогорск, 2010, с.89-92

 

Цой В.

48

Правовое регулирование государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» с.111-115

 

Международная студенческая научно-практическая конференция в сборнике «Студенческое научное творчество: международное партнерство и перспективные технологии», часть 4 – Усть-Каменогорск, 2010, с.111-115

 

Мурсалимова У

49

Тезисы«Судебный исполнитель как участник гражданского процесса» в  Сборнике докладов международной научно-практической конференции: Инновации
в образовании:
международное партнерство и
перспективные

печатный

Сборник докладов международной научно-практической конференции: Инновации в образовании: международное партнерство и перспективные технологии – Часть 1. г.Усть-Каменогорск, 1,2 октября 2009г.

0,25 п.л.

 

50

 Тезисы доклада «Функциональная роль торгово-промышленных палат в развитии  предпринимательства в Республике Казахстан»

 

Сборник докладов международной научно-практической конференции: «Наука и образование – история, современность и перспективы развития» октябрь 2010год с.

0,25п.л.

 

51

Меры защиты и меры семейно-правовой ответственности в семейном праве Республики Казахстан (статья)

 

Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 4. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 120-127.

1п.л.

 

52

Силлабус по дисциплине«Гражданское процессуальное право РК» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 30 с. .

1,9 п.л..

 

53

Силлабус по
Дисциплине «Гражданское право РК (общая часть)» для специальности 050301 «Юриспруденция».

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 30 с.

1,9 п.л..

 

54

Силлабус по дисциплине «Контрактное право» для специальности 050902 «Туризм».

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 18

1,1 п.л..

 

55

Силлабус по дисциплине «Контрактное право» для специальности 050301 «Юриспруденция». –

 

 Усть-Каменогорск, 2010. – 18 с

1,1 п.л..

 

56

Силлабус по дисциплине«Предпринимательское право» для экономических специальностей. ,

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 18 с. (1,1 п.л.).

1,1 п.л..

 

57

Силлабус по дисциплине «Гражданское право РК (особенная часть)» для специальности 050301«Юриспруденция»

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 34 с

2,1 п.л

 

58

Силлабус по дисциплине«Предпринимательское право» для специальности 6N0507«Менеджмент»

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 22 с.

1,4 п.л

 

59

Силлабус по дисциплине «Контрактное право» для специальности 050902 «Туризм»

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 18 с.

1,1 п.л

 

60

Силлабус по дисциплине «Гражданское процессуальное право РК» для специальности 050115 «Основы права и экономики».

 

Усть-Каменогорск, 2010. – 34 с.

2,1 п.л

 

61

Функции фондовых бирж

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Ларионова И.

62

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Круглов А.

63

Понятие и правовое регулирование договора перевозки в Республике Казахстан

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Садуова А

64

«Недействительные сделки по законодательству Республики Казахстан»,

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Нурланулы С.

65

«Договор пожизненного содержания с иждивением.
Особенности и
проблемы»,

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Сибелев А.-

66

.«Правовая характеристика договора перевозки груза

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Дандыбаев Д.

67

 «Проблемы наследования по завещанию

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Естаулетов А.

68

«Проблемы возмещения морального вреда»

 

Сборник докладов «Форум молодых ученных, посвященных 20-летию Независимости Республики Казахстан»

 

Кумаров И.

 

69.

 

 

Средства защиты прав ответчика в гражданском процессе

 

Вестник КАСУ: правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 113-121. (1,1 п.л.).

 

 

70

Правовое регулирование договора суррогатного материнства в Казахстане

 

Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). - Усть-Каменогорск, 2012. - Часть 2. - С. 191-195. (0,3 п.л.).

 

 

71

.Общая часть гражданского права Республики Казахстан (для студентов специальности «Юриспруденция»):

 

Учеб.-метод. пособие. – Усть-Каменогорск, 2012. – 143 с. (11,6 п.л.). ISBN 978-601-7057-39-8

 

 

72

Особенная часть гражданского права Республики Казахстан. Курс лекций: Учебно-методическое пособие.

 

Усть-Каменогорск, 2013. – 172 с. (10,75 п.л.). ISBN 978-601-7334-09-3

 

 

73

Основные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций

 

Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 9. – С. 184-188. (0,3 п.л.).

 

 

74

Адвокатура как важнейший правовой институт оказания юридической помощи в Республике Казахстан (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций

 

Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 7. – С. 3-7/ (0.3 п.л.).

 

Естаулетов А.

75

Защита авторских прав в сети Интернет (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций

 

Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 7. – С. 18-22. (0,3 п.л.).

 

Самородова А.

76

Проблемы защиты объектов интеллектуальной собственности в промышленности (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций:

 

Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 7. – С. 26-30. (0,3 п.л.).

 

Кузовлева М.

77

Договор франчайзинга // Современные научные направления; от прикладных исследований до ииноваций 

 

Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года 0,3 п.л.).

 

Акасова Г.

78

Концептуальные подходы  определения юридической природы вещных прав// Современные научные направления; от прикладных исследований до ииноваций  Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года    (0,3 п.л.).

 

Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года    (0,3 п.л.).

 

Исмакова Р.

79

Соотношение принципов надлежащего и реального исполнения обязательств

 

Современные научные направления; от прикладных исследований до ииноваций  Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года    (0,3 п.л.).

 

Мигманова Ф.

80

Проблемы страхования в Республике Казахстан

 

Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года    (0,3 п.л.).

 

Самородова А.

81

Проблемы расторжения брака     

 

Современные научные направления; от прикладных исследований до ииноваций  Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года    (0,3 п.л.).

 

Хайруллина Л.

82

Личные неимущественные права граждан как объекты гражданских правоотношений

 

Современные научные направления; от прикладных исследований до ииноваций  Сб. докл. междунар. науч. конгресса 17-20 марта 2014 года    (0,3 п.л.).

 

Шаймухаметов Р.

 Конференцияларға қатысу:

 1.      Инновациялық университет жобасын жүзеге асырудағы жастардың әлеуеті.  Ғылыми-практикалық конференция, Өскемен қаласы, ШҚМУ (қаңтар 2008ж.).
 2.      Ұлтаралық және конфессия аралық келісім – Қазақстандағы тұрақтылықтың негізі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Өскемен қаласы, ШҚМУ (20-21 наурыз 2008ж.).
 3.      Студенттік ғылыми шығармашылық: теория, практика, технология. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Өскемен қаласы, ҚАЕУ  (14-15 наурыз 2008ж.).
 4.      Халықаралық серіктестік: теория, практика, технология. Ғылыми-практикалық конференция, Өскемен қаласы,  ҚАЕУ (26-27 қыркүйек 2008ж.).
 5.      Ғылыми-практикалық конференция, Өскемен қаласы, ҚАЕУ ( наурыз 2009 жыл)№  
 6.      Ғылыми-практикалық конференция:  Білім берудегі инновациялар: халықаралық серіктестік және келешегі зор технологиялар   – Өскемен, 1,2 қазан 2009ж.

7.Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция «Студенттік ғылыми шығармашылық: халықаралық серіктестік және болашағы зор технологиялар» (9-10 сәуір 2010      жыл).

8 ЖОО-ның ішкі семинарлары мен тренигтеріне қатысты:  «»Кредиттік оқыту жүйесін енгізу барысында оқу практикасын ұйымдастыру», «ЖОО-да қашықтықтан оқыту элементтерін енгізу мәселесі (ҚАЕУ үлгісінде)», «Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында лекциялық сабақтарға оқытушыны тиімді дайындау шарттары туралы» және т.с.с.

9 ЖОО-ның ішкі олимпиадаларында ғылыми-техникалық конференцияларында 2011 жылдың 21 -26 ақпаны аралығындағы ғылым мен шығармашылық аптасы аясында студенттердің баяндамамен шығуы.

10 Конгресс аясында шеберлік кластарға қатысуы «Халықаралық серіктестік: тәжірибе және ұрпақтар сабақтастығы»_ «Қоғамдық қайта өзгеру процесіндегі әлеуметтік белсенділіктің маңызы».

11 «Қазақстандағы суррогат ана келісім шартын құқықтық реттеу» баяндамасымен Халықаралық серіктестік аясында 2012 жылдың 12-15 қыркүйегі аралығында Конгреске қатысуы.  

12. Халықаралық конгреске қатысуы «Қазіргі таңдағы ғылыми бағыттар; қолданбалы бағыттан инновациялық бағытқа дейін» 17-20 наурыз 2014. 

13 ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған жас ғалымдардың халықаралық форумына қатысуы 02-12 наурыз 2013 жыл.

Оқытылатын пәндер:
Азаматтық құқық
Азаматтық істі жүргізу құқығы
Отбасылық құқық
Нотариат
Адвокатура
Кәсіпкерлік құқық
Отбасылық – тұрғын үй құқығы

Тілдерді игеру:
Орыс, қазақ, татар тілдері
Ағылшын тілі - сөздікпен

Марапаттаулар:
1. ШҚО бойынша қаржы полиция Департаменті бастығының мадақтамасы (ҚР қаржы полиция органдарының 15 жылдығына, 2009 ж.)
2. Жұмыстағы жетістіктері үшін ҚАЕУ Президентінің мадақтамасы (2007 ж.)
3. ІІМ органдарында 10 жыл мінсіз қызмет көрсеткені үшін медаль – № 28 куәлік,  1990 ж.

Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдылары:
Пайдаланушы деңгейінде

}

Алембаев Кайрат Оралканович,
PhD докторы, кафедра доценті

Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:
2004-2007 гг. – «Құқық және тарих» кафедрасының оқытушысы;
2007-2010 гг. – «Құқық және тарих» кафедрасының аға оқытушысы;
2010-2014 гг. – 6D0301 «Заңтану» мамандығы бойынша философия (Ph.D) докторы, «Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасының доценті.
Педагогикалық жұмыс өтілі – 10 жыл.

Білімі – жоғары, заңгер
1) 2007-2010 жж. - ҚАЕУ, 6D0301 «Заңтану» мамандығы бойынша докторантура;
2) 2005-2007 жж. - ҚАЕУ, 6А0301 «Заңтану» мамандығы бойынша магистратура, академиялық дәрежесі – юриспруденция магистрі;
3) 2000-2004 жж. - ҚАЕУ, «Заңтану» мамандығы, біліктілігі – заңгер.

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру
1. Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Экспертиза и актуализация научно-методического сопровождения образовательного процесса в КАСУ») - 22.05.2008 ж.
2.       Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Методология и информатизация образовательного процесса») - 25.05.2009 ж.
3.       Интеллектуалды меншік мәселелері бойынша семинарға қатысқаны үшін сертификат (2009 ж.).
4.       Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие») - 25.05.2010 ж.
5.       Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша сертификат («Управление качеством образования в ВУЗе») - № 227, 30.05.2011 ж.
6.       Шеберлік сабағына қатысқаны үшін («Роль законности в создании нового и свободного общества») - сертификат № 4, 28.10.2011 ж., Өскемен қ.
7.       «ӘДІСКЕР ОФИСІ оқу процессінің автоматизациялау жүйесі  бойынша оқып шыққаны туралы» сертификат, 28-29 қараша 2011 ж. Өскемен қ.
8.       CO-SERVE INTERNATIONAL State of Oregon, U.S.A. «International Servant Leadership Principles Course» сертификаты, 20.03.2012 ж.
9.       ҰБТ ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша Ұлттық тестілеу орталығының семинарына қатысуы. 25.05.2012 ж. - 12.06.2012 ж. аралығында ҚР ББҒМ өкілі ретінде ҰБТ ұйымдастыру және өткізуде қатысуы.
10.     Thomson Reuters & Scholarly Research Онлайн - семинарларының сертификаты, 10 - 13 қыркүйек 2012 ж.
11.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Этическое лидерство: личность и социальные преобразования») - 14.09.2012 ж., Өскемен қ.
12.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Значение социальной активности в процессе общественных преобразований») - 14.09.2012 ж., Өскемен қ.
13.    Алғыс хат «Білім беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен өткізуде өзіне жүктелген міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде және белсенді орындаған үшін» - Астана: ҚР Білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы, 2012.
14.     Certificate of participation in «Critical Thinking Course» №754 March 4-13, 2013. – Өскемен, 2013.
15.     Алғыс «Ғылыми басшылық және жас ұрпақ көшбасшыларын қалыптастыру идеяларын дамыту үшін», 11-12 наурыз 2013 ж. – Өскемен, 2013.
16.    Certificate of participation in «Introduction to Collaborative Law» №16 April 24, 2013. – Өскемен, 2013.
17.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана») - 26.04.2013 ж. . – Өскемен, 2013.
18.     Алғыс «Өскемен қ. ІІБ жеке құрамымен дәріс сабағын өткізіп, әдістемелік көмек бергені үшін», 12.04. 2013 ж. – Өскемен, 2013. «За оказание методической помощи и проведение лекционного занятия с личным составом УВД г.Усть-Каменогорска». - Усть-Каменогорск, 2013.
19.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Как мотивировать студентов?») - № 17, 28.03.2014 ж. – Өскемен, 2014.

Ғылыми жұмыс:
1.       Алембаев К.О. К вопросу о санкционировании ареста: санкция прокурора, или судебное решение (статья). // Вестник КАСУ: политико-правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2005. – С. 57-62.
2.       Алембаев К.О. Совершенствование государственного управления и контроля в области обеспечения экономической безопасности (тезисы). // Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 90-93.
3.       Алембаев К.О., Мензюк Г.А. Система государственных органов,  обеспечивающих экономическую безопасность РК (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 112-119.
4.       Алембаев К.О., Мензюк Г.А. К вопросу о природе и сущности государственного управления (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 126-134.
5.       Алембаев К.О. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности (тезисы). // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы межд. научно-практ. конф. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 159-162.
6.       Алембаев К.О. Становление и развитие государственного управления в Республике Казахстан (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008.
7.       Алембаев К.О. Становление и развитие государственного управления в Республике Казахстан. // THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2008. – P.63-72
8.       Алембаев К.О. Государственный  строй США (тезисы). // Международное партнерство: теория, практика, технологии: Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,26-27 сентября 2008г.
9.       Алембаев К.О. К вопросу о сущности государственного управления (статья). // Фемида. – 2009. - №3. – С.26-30
10.     Алембаев К.О. Специальные знания: проблемы реализации в уголовном и гражданском процессах. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2009.
11.     Алембаев К.О. Понятие и структура механизма государственного управления. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.12-19
12.     Алембаев К.О. Особенности государственно-правовых отношений в Республике Казахстан (тезисы) // Инновации в образовании: международное партнерство и перспективные технологии: Сборник докладов международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 191-194.
13.     Алембаев К.О. Специальные знания: проблемы реализации в уголовном и гражданском процессах. // THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2009. – P.68-78
14.     Алембаев К.О. Вопросы оценки эффективности государственного управления. // Республиканский юридический научно-практический журнал «Әділ сот». – 2010. - №1. – С.65-68
15.     Алембаев К.О. Статус Парламента Республики Казахстан и Конгресса США. // Республиканский юридический научно-практический журнал «Фемида». – 2010. - №3. – С.13-16
16.     Алембаев К.О. Концептуальные основы осуществления государственного управления Правительством Республики Казахстан. // Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации: Сборник докладов международной научно-практической конференции. – Семей. – (18-19 марта) 2010. – С.341-343
17.     Алембаев К.О. Институт президента в системе органов государственного управления Республики Казахстан. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. – Усть-Каменогорск, 2010. – С. 131-138.
18.     Алембаев К.О. Законодательные органы Республики Казахстан и США. // Вестник КАСУ: правовые проблемы образования и общества. - № 4. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 64-69.
19.     Алембаев К.О. Теоретико-правовой анализ принципов государственного управления. // Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (27-29 октября 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 13-18.
20.     Алембаев К.О., Сембаев Е.Б. Понятие коррупции как социально-правового явления. // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 29-33.
21.     Алембаев К.О., Кайдаров Д.С. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 145-149.
22.     Алембаев К.О., Нурмухамбетов З.Е. Правовые основы координации правоохранительных органов: сущность и цели координационной деятельности. // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 153-156.
23.     Алембаев К.О. Президент в системе органов государственного управления Республики Казахстан. // Вестник КАСУ: правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. – С.  48-55. (1 п.л.).
24.     Алембаев К.О. Правовая природа мер процессуального принуждения. // Сборник докладов международной научно-практической конференции: Международное партнерство: опыт и преемственность поколений.  – 12-15 сентября. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 140-142. (0,2 п.л).
25.     Алембаев К.О. «Теоретико-правовой анализ системы государственного управления Республики Казахстан и США»: монография.  – Усть-Каменогорск: КАСУ, 2012 (2013). – 229с. (14,4 п.л).
26.     Алембаев К.О. Процесуалдық мәжбүр етуді анықтау  және оның тінту жүргізу кезіндегі ерекшеліктері// Вестник КАСУ. Выпуск 4 – правовые проблемы образования и общества. – Усть-Каменогорск, 2013.
27.     Алембаев К.О. Правовая регламентация и сущность следственной деятельности// Сб. докл. междунар. науч. конгресса. - Усть-Каменогорск, 2013.
28.     Алембаев К.О. Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар // Вестник КАСУ. Выпуск 4 – правовые проблемы образования и общества. – Усть-Каменогорск, 2014 (в печати).

Кеңес беру:
1.       Ғылыми мақалалар, дипломдық жұмыстарды жазуда, құқық пәндерінен олимпиадаға қатысуға дайындауда ҚАЕУ студенттеріне кеңес беру;
2.       ШҚО ІІД және Өскемен қ. ІІБ қызметтестік шеңберінде аталған жеке құрамымен дәріс сабақтарын өткізу.

Конференцияларға қатысу:
1.       1.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Халықаралық әріптестік. ҚАЕУ, 2006 ж.
2.      2-нші халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция: Студент және көшбасшылық: кәсіби өсуі және мансап бағдарламалары,  Өскемен қ. 2007.
3.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция («Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития») - Өскемен қ., ҚАЕУ, 13-14 қыркүйек 2007 ж.
4.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: теория, практика, технологиялар - Өскемен қ., ҚАЕУ, 14-15 наурыз 2008 ж.
5.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Халықаралық әріптестік: теория, практика, технологиялар - Өскемен қ., ҚАЕУ, 26-27 қыркүйек 2008 ж.
6.      Халықаралық ғылыми-практикалық конференция («Актуальные проблемы применения и совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства в условиях глобализации») – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 23 желтоқсан 2009 ж.
7.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: практикадан үдеріске - Өскемен қ., ҚАЕУ, 27-28 наурыз 2009 ж.
8.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Білім берудегі инновациялар: халықаралық әріптестік және келешекке арналған технологиялар», Өскемен қ., ҚАЕУ, 1 қазан 2009 ж.
9.       Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: халықаралық әріптестік және келешекке арналған технологиялар. Өскемен қ., 9 сәуір 2010 ж.
10.     Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Интеллектуалды ұлт: ғылым, білім және инновациялар – Семей: Кайнар, 18-19 наурыз 2010 ж.
11.     Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім: тарих, қазіргі заман, даму келешегі» - Өскемен қ., ҚАЕУ, 15-16 қазан 2010 ж.
12.     Жоғары оқу орындарында дайындағаннан кейін мамандардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы: Ғылыми шығармашылық және интеллектуалды әлеует: тәжірибе және даму келешегі. Өскемен қ., ҚАЕУ, 24-26 наурыз 2011 ж.
13.     Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: тәжірибе және даму келешегі. Өскемен қ., ҚАЕУ, 24-26 наурыз 2011 ж.
14. Жас ғалымдардың  II халықаралық форумы («Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций») -  16-17 наурыз 2012 ж. -  Өскемен қ., 2012.
15.    Халықаралық ғылыми конгресс: Халықаралық әріптестік: тәжірибе және ұрпақтардың сабақтастық мираскерлігі (12-15 қыркүйек 2012 ж.). - Өскемен қ., 2012.
16.     2012 жылдың 10 - 13 қыркүйек аралығында Thomson Reuters & Scholarly Research Онлайн - семинарлары (тақырыптары:- Поисковые возможности платформы Web of Knowledge;- Поиск по автору в базе данных Web of Science;- Создание собственных списков библиографии;- Поиск и навигация Journal Citation Reports 2011).
17.     ШҚО «Нұр Отан» ХДП филиалы және ШҚО-дағы мемлекеттік қызмет істері бойынша ҚР Аумақтық Басқармасы Агенттігімен ұйымдастырылған дөңгелек үстел, заң жобасын талқылау: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы» (14 қараша 2012 ж.).
18.     ШҚО «Нұр Отан» ХДП филиалымен ұйымдастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы ШҚО аймақтық форумы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы» (20 қараша 2012 ж.).
19. Жас ғалымдардың  III халықаралық форумы «Замануи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін». (наурыз, 2013 ж.) - Өскемен қ., 2013.
20.     Халықаралық Конгресс («Образование и инновации в контексте международного партнерства»). -  Өскемен қ., ҚАЕУ (27-28 қыркүйек 2013 ж.).
21.     Жас ғалымдардың   IV халықаралық форумы «Замануи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін» - Өскемен қ., ҚАЕУ. ( 17-20 наурыз 2014 ж.)
Тілдерді игеру:
Қазақ тілі, орыс тілі
Ағылшын тілі (бастапқы деңгей)

Марапаттаулар:
ҚазМЗИУ ректорынан алғыс хат «Құқық пәндерінен өткен Х аймақтық студенттік олимпиадаға белсенді қатысқаны үшін» (Семей қ., 11 сәуір 2009 ж.)
«ҚАЕУ ЦДО» куәлігі; интеллектуалды меншік бойынша маманның қатысуымен біліктілікті арттыру курстарын өтуі туралы сертификат, ҚАЕУ ЦДО сертификаттары.

Зкриянова Р.А.

ZRA 

Адильмуратова Рита Адильмуратовна

 

Жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі:

1998 – 2001  жж.- ШҚО т.поликлиникасы – мекеме қызметкерлеріне қазақ тілін оқытушы

2001 – 2002 жж. – «Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» ААҚ-ның ШҚ бөлімшесінің хатшысы

2002 – 2005 жж. –  Өскемен қалалық №2 Кәсіби мектебінде арнайы пәндер мұғалімі

2005 – 2007 жж. –Қ. Нұрғалиев атындағы колледжінде «Құқықтану» кафедрасының оқытушысы

2007–2015 жж. – «Шығыс-Қазақстан облыстық Канцелярия соты» ММ бас маманы

2016– 2017 жж.  – Қ. Нұрғалиев атындағы колледж оқытушысы

2017 – 2018 жж. – Техникалық-Экономикалық колледж оқытушысы

2018 ж. – қазіргі уақытта - Қазақстан - Американдық еркін университетінде «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы

Білімі  – жоғарғы

1992- 1996 жж. - Өскемен қалалық педагогикалық колледжі

Біліктілігі: Негізгі мектептің бастауыш сыныбының оқытушысы және қазақ тілі мұғалімі

1996 – 1998 жж.  – ШҚМУ,  «БОПӘ және психология» мамандығы

2001 – 2003 жж. – ШҚМУ, «Заңтану» мамандығы

2011-2013 жж.ҚАЕУ, «Заң ғылымының магистрі» біліктілігі

Қосымша білімі, біліктілігін жоғарылатуы

2000 ж. ШҚО аймақтық Лингвистикалық орталығында аудармашы курсы сертификаты

2004 ж. – Алматы қаласы Республикалық Біліктілікті Арттыру институтында біліктілігін жоғарылату

2005 –  ШҚО Өскемен қаласындағы кәсіби білім беру жүйесі қызметкерлерінің құзіреттілігін арттыру орталығы

2005 ж. – Арнайы пәндер оқытушысының бірінші білікті санатын алған

2010 ж. – «Ілеспе аударма мәселелері» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция қатысушысы

2011 ж. – Оқытушының 1- біліктілік санаты берілген

2013 ж. – «Заң ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесі берілген

2015 ж. –  ҚР БҒМ «Өрлеу» АҚ ұлттық орталығында біліктілігін арттыру

2015 ж. –  ШҚО іс қорғаушылар алқасында тәжірибеден өту

2016 ж. – Арнайы пәндерді оқытудың жоғарғы санаты берілген

Алғыс хаттары, мадақтау грамоталары, сертификаттары

2000 ж. Мемлекеттік тілдің дамуына қосқан үлкен үлесі үшін ШҚО бойынша тіл дамыту Комитеті директорының алғыс хаты

2000 ж. ШҚО денсаулық сақтау Департаменті басшысының алғыс хаты

2006 ж. ҚР Тәуелсіздігіне 15 жыл толуына байланысты Қ. Нұрғалиев атындағы колледж директорының бәсекеге қабілетті, білікті мамандарды дайындауда қосқан үлесі үшін берілген алғыс хаты

2010 ж. ШҚО  бойынша «Үздік қазақ тілі сыныбы» сайысында алған 2-орын үшін ШҚО әкімінің орынбасарымен берілген димплом

2010 ж. Мемлекеттік тілдің дамуына қосқан үлесі және сапалы жұмысы үшін ШҚО сот төрағасының (М. Пакирдинов) алғыс хаты

2010 ж. «Ілеспе аударма мәселесі» атты ғылыми- тәжірибелік семинарға қатысқаны үшін сертификат

2011 ж. ШҚО сот төрағасының алғыс хаты (А.Рахметуллин)

2014 ж. Республикалық және облыстық сайыстарда көрсеткен сапалы және нәтижелі әдістемелік жұмысы үшін Техникалық – экономикалық колледж директорының алғыс хаты

2014 ж. Оқу- тәрбиелік жұмысын сапалы ұйымдастырып, жүзеге асырғаны үшін ШҚО білім беру Басқармасы төрағасының құрмет грамотасы

2014 ж. «Ұлы Ұстаз» атты Республикалық оқытушылар сайысында 1-ші орын

2015 ж. ШҚО сот төрағасының алғыс хаты (Д.Амиров)

2015 ж. «ТжКБ үздік интербелсенді сабағы»  атты Республикалық сайысына қатысқаны үшін сертификат

2015 ж. Студенттерді облыстық сайысқа дайындап, «Үздік оператор» номинациясын жеңіп алғаны үшін ШҚО білім басқармасы төрағасының (А. Нургазиев) алғыс хаты.

2015 ж. Студентті облыстық сайысқа дайындап, «Үздік аудармашы» номинациясын жеңіп алғаны үшін ТжКБ орталығы Директорының алғыс хаты

2016 ж. «Жеке бас бағытта оқытудың болашағы мен мәселелері, жүйенің бәсекеге қабілетті маманын дайындаудың құралы ретінде» атты дөңгелек үстелге қатысқаны үшін ШҚО ТжКБ орталығының сертификаты

Ғылыми қызметі

 1. Зкриянова Р.А., Кунанбаева Г.К. Қазақстан Республикасындағы бала асырап алу құқығын реттеу (тезис)// Жас ғалымдардың халықаралық II форумы баян. (16-17 наурыз 2012 жыл).

2. Зкриянова Р.А., Кунанбаева Г.К. Бала асырап алу ата-анасыз қалған балаларды орналастырудың бір түрі ретінде (мақала)// Вестник КАСУ №4 2012 ж. 9 бет.

3. Зкриянова Р.А., Кунанбаева Г.К Қазақстан Республикасындағы бала асырап алудың тәртібі (мақала)// Вестник КАСУ 2013 ж. 9 бет.

4. Зкриянова Р.А. Ата-анасыз қалған балаларды орналастырудың құқықтық түрлері(диссертация)

5. Зкриянова Р.А «Үздік іс жүргізуші» облыстық сайысының жоспары // РИМЦ «Ағарту, білім беру» 2015 ж.

6. Зкриянова Р.А. Ашық сабақ жоспары// Педагогическая мысль №7 (017) 2015 ж.

7. Зкриянова Р.А «Құпия құжаттар және олармен жұмыс жасау» атты ашық сабақ жоспары //  Педагогическая мысль №7 (017) 2016 ж.  

Оқылатын пәндер

 • ҚР азаматтық құқығы;
 • РК ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы;
 • Зияткерлік меншік құқығы;
 • Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы;
 • Инвестициялық құқық;
 • Корпоративтік құқық;
 • Сақтандыру құқығы;
 • Жер құқығы;
 • Адвокаттық  іс;
 • Дауды шешеудің баламалы құралы;
 • Жылжымайтын мүлік үдерісінің құқықтық реттелуі;
 • Соттық сараптаматану;
 • Оқиға орынын тексеру;
 • ҚР қылмыстық атқару құқығы;
 • Соттық медицина және психиатрия негіздері.

Меңгерген тілдері

Қазақ тілі

Орыс тілі

Ағылшын тілі (сөздікпен)

 

Алған марапаттары

ШҚО  бойынша «Үздік қазақ тілі сыныбы» сайысында алған 2-орын үшін ШҚО әкімінің орынбасарымен берілген алғыс хаты, 2011 ж.

ШҚО төрағасының алғыс хаттары 2011, 2014, 2015 жж.

Оқу- тәрбиелік жұмысын сапалы ұйымдастырып, жүзеге асырғаны үшін ШҚО білім беру Басқармасы төрағасының құрмет грамотасы, 2014 ж

ШҚО білім юеру басқармасы төрағасының алғыс хаты 2015 ж.

ТжКБ орталығы директорының алңыс хаты 2015 ж.

ДК жұмыс жасау дағдысы

Жалпы пайдаланушы деңгейі

Кожуганова Д.З.

Кожуганова Динара Зайнельевна,
PhDдокторы

Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:
2006-2009 жж. – «Құқық  және тарих» кафедрасының оқытушысы;
2009 – 2013 жж. – «Құқық  және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы. Педагогикалық жұмыс өтілі – 7 жыл.

Білімі – жоғары, заңгер
11 мамыр 2012 ж. 6D030100 «Заңтану» мамандығы бойынша PhD докторы –дәрежесі берілді (ҚР ББҒМ ККСОН № 614 бұйрығы).
№ ҒД 0000035 дипломы.
22 қазан 2011 ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетіндегі 6D030000 «Құқық»  мамандығы бойынша диссертациялық кеңесте құқық (Ph.D) докторы – дәрежесі талаптануына диссертация қорғалды.
2008-2011 жж. - Ph.d докторантурасы – ҚАЕУ, «Заңтану» мамандығы.
2006-2008 жж. – ҚАЕУ, 6А0301 «Заңтану» мамандығы бойынша магистратура, академиялық дәрежесі – заңтану магистрі.
2001-2006 жж. - ҚАЕУ, «Заңтану» мамандығы, біліктілігі – заңгер.

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру:

 • Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Экспертиза и актуализация научно-методического сопровождения образовательного процесса в КАСУ») - 22.05.2008 ж.
 •          Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Методология и информатизация образовательного процесса») - 25.05.2009 ж.
 • Интеллектуалды меншік мәселелері бойынша семинарға қатысқаны үшін сертификат (2009 ж.).
 • Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие») - 25.05.2010 ж.
 • Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша  сертификат («Дистанционные образовательные технологии») - № 104, 16.03.2011 ж.
 • Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша сертификат («Управление качеством образования в ВУЗе») - № 238, 30.05.2011 ж.
 • 22 қазан 2011 ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетіндегі 6D030000 «Құқық»  мамандығы бойынша диссертациялық кеңесте құқық (Ph.D) докторы – ғылыми дәрежесі талаптануына диссертацияны қорғау. (11 мамыр 2012 ж. 6D030100 «Заңтану» мамандығы бойынша ҚР ББҒМ ККСОН № 614 бұйрығымен PhD докторы – ғылыми дәрежесі берілді).
 • Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Этическое лидерство: личность и социальные преобразования») - 14.09.2012 ж.
 • Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Значение социальной активности в процессе общественных преобразований») - 14.09.2012 ж.
 •  Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана») - 24.04.2013 ж.
 • Certificate «International Servant Leadership Principles Course», 13.03.2013 ж.
 • Certificate of participation in «Introduction to Collaborative Law», 24.04.2013 ж.
 • Certificate of participation in «Levels of learning, methods and critical thinking», 30.04.2013 ж.
 • Thomson Reuters & Scholarly Research Онлайн - семинарларының сертификаты, 10 - 13 қыркүйек 2012 ж.

Ғылыми жұмыс:

 • Кожуганова Д.З. Дебаты - инновационная образовательная технология ХХI века (тезисы). // Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 26-28.
 • Кожуганова Д.З., Мензюк Г.А. Особенности государственного регулирования в сфере труда и социального развития в Республике Казахстан (тезисы). // Студент и научно-технический прогресс: лидеры нового поколения: Материалы 1-ой международной студенческой научно-практической конференции. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 34-37.
 • Кожуганова Д.З. Проблемы оценки эффективности государственного управления (тезисы). // Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 96-99.
 • Кожуганова Д.З., Мензюк Г.А. К вопросу о компетенции государственных органов (тезисы). // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 151-155.
 • Кожуганова Д.З., Мензюк Г.А. Реформирование системы государственного управления (статья)// Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 134-140.
 • Кожуганова Д.З. К вопросу о сущности государственного управления в сфере труда и социального развития (статья)// Вестник КАСУ: Социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №3. – Усть-Каменогорск, 2008.
 • Кожуганова Д.З. К вопросу о сущности государственного управления в сфере труда и социального развития. // THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2008. – P.82-88
 • Кожуганова Д.З. Зарубежный опыт проведения административной реформы (тезисы). // Международное партнерство: теория, практика, технологии: Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,26-27 сентября 2008г.
 • Кожуганова Д.З. Нравственное воспитание личности как способ борьбы с административными правонарушениями. // THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2009. – P.63-68
 • Кожуганова Д.З. Нравственное воспитание личности как способ борьбы с административными правонарушениями. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 4. – Усть-Каменогорск, 2009.
 • Кожуганова Д.З. Конституционно-правовая регламентация функций судебной власти (тезисы). // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Инновации в образовании: международное партнерство и перспективные технологии» посвященной 15- летию КАСУ (1-2 октября 2009г.). Часть 1. С. 194-197.
 • Кожуганова Д.З. Роль судебной власти Республики Казахстан в защите прав и свобод человека. //Сборник материалов международной научно-практической конференции «Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации». - Семей, Университет «Кайнар», 2010г. С.346-348.
 • Кожуганова Д.З. Концептуальные основы формирования и развития судебной власти в США. //Фемида №1, 2010г. С.21-26.
 • Кожуганова Д.З. Правовые основы судебной власти в Республике Казахстан». // Әділ сот №1, 2010г. С.49-52.
 • Кожуганова Д.З. Судебные органы США в системе органов государственной власти. // Вестник КАСУ, выпуск 4, 2010. – С. 138-145.
 • Кожуганова Д.З. Специализация судов и ее влияние на дальнейшую профессионализацию судей в Республике Казахстан. // Экономика и право Казахстана 2011, № 10. С. 52-56.
 •  D.Z. Kozhuganova. Тhe judicial branch and its role in the state power mechanism. // The Kazakh - American Free University academic journal. – Portland, December 2010. – P.49-55.
 •  Кожуганова Д.З. Суд биев: сущность и значение. // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Наука и образование: история, современность, перспективы развития» (15-16 октября 2010г.). Часть 1. С. 183-185.
 •  Кожуганова Д.З. Особенности развития судебной системы США.// Вестник молодых ученых 2010, № 7-9. С.104-111.
 •  Кожуганова Д.З. Становление и введение института помощников судей в РК. // Сборник докладов международной научно-практической конференции специалистов послевузовской подготовки: Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития. – Часть 3. - г. Усть-Каменогорск,  24-26 марта 2011г. С. 198-200.
 •  Кожуганова Д.З. К вопросу о сущности судебного контроля. // Сборник докладов международной научно-практической конференции специалистов послевузовской подготовки: Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития. – Часть 3. - г. Усть-Каменогорск,  24-26 марта 2011г. С. 179-182.
 •  Кожуганова Д.З. Правовой статус судов Соединенных Штатов Америки. // Фемида 2011, № 3. (в печати).
 •  Кожуганова Д.З. Участие граждан в осуществлении правосудия в РК. // Фемида 2011, № 4. С. 23-27.
 •  Кожуганова Д.З. Функции и роль высшей судебной инстанции Соединенных Штатов Америки. // Вестник КАСУ, выпуск 4, 2011. С. 225-230.
 • D.Z. Kozhuganova. Historical stages of judicial system development in the Republic of Kazakhstan. // The Kazakh - American Free University academic journal. – Oregon, 2011. P. 81-88.
 •  D.Z. Kozhuganova. The courts and judicial community management. // The Kazakh - American Free University academic journal. – Oregon, 2011. P. 60-66.
 • Кожуганова Д.З. Судебный контроль и его расширение в досудебном производстве в Республике Казахстан. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права 2011, № 4. С. 80-86. (журнал реферируется в зарубежных базах данных SCOPUS (Elsevier), ProQuest, включен в Urlich’s periodicals directory (США), а также российский индекс научного цитирования (РИНЦ)).
 •  Кожуганова Д.З., Айткулова А.К. Судебная власть в системе разделения государственной власти. // Актуальные проблемы становления и развития правового, демократического, суверенного и социального Казахстана: Материалы респ.науч-теор.конф. учащихся колледжей, студентов, магистрантов. - Караганды: Изд-во КЭУК, 2012. - С. 3-6.
 •  Кожуганова Д.З. Конституционные основы зарождения и функционирования судебной власти в США (статья) // Вестник КАСУ: правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. – С.  280-286. (0,9 п.л.).
 • Кожуганова Д.З. Развитие судебной власти и судебной системы в США (тезисы) // Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). - Усть-Каменогорск, 2012. - Часть 2. - С. 195-203. (0,6 п.л.).
 • Кожуганова Д.З. Теоретико-правовой анализ судебной системы Республики Казахстан и США: Монография. – Усть-Каменогорск, 2012. – 185 с.
 •  D. Kozhuganova. Relevant issues of judicial sanctioning of arrest and expansion of judicial control in the republic of Kazakhstan. //  The Kazakh - American Free University academic journal. – Oregon, 2013 (в печати).
 •  Кожуганова Д.З. Сущность и значение судебного контроля. // Вестник КАСУ 2013 (в печати).
 •  Кожуганова Д.З. К вопросу об участии прокурора в гражданском судопроизводстве в РК (тезисы сданы в печать).

Кеңес беру:
Ғылыми мақалалар, дипломдық жұмыстар, магистрлік диссертациялар жазуда, құқық пәндерінен олимпиадаға қатысуға дайындауда ҚАЕУ студенттеріне кеңес беру.
«Фемида» студенттік заң клиникасының жұмысы шеңберінде ақысыз заң кеңестері беру арқылы ҚАЕУ оқытушылары мен студенттеріне, Консультационная деятельность осуществляется в рамках работы студенческой юридической клиники КАСУ путем дачи бесплатных юридических консультации незащищенным слоям населения, студентам и преподавателям КАСУ.
ШҚО ІІД және Өскемен қ. ІІБ қызметтестік шеңберінде аталған жеке құрамымен дәріс сабақтарын өткізілді.В рамках сотрудничества с Департаментом Внутренних Дел ВКО и Управления внутренних дел г. Усть-Каменогорска для личного состава названных правоохранительных органов проведены лекции:
1. ШҚО ІІД жеке құрамына:
- «Тұлғаның конституциялық құқықтары мен бостандықтары» тақырыбы бойынша 4-5 сәуір 2013 ж.
- «Әкімшілік жаза: теория және практика мәселелері» тақырыбы бойынша 16-17 мамыр 2013 ж.
2. Өскемен қ. ІІБ жеке құрамына:
- «Әкімшілік жаза және әкімшілік-құқықтық іс-әрекет шарасы» тақырыбы бойынша 2 мамыр 2013 ж.
- «Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау» 5 шілде 2013 ж.

Конференцияларға қатысу:

 • Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры Материалы 2-ой международной студенческой научно-практической конференции. - Усть-Каменогорск, 2007.
 • Международная научно-практическая конференция «Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития». (13-14 сентября 2007г., г. Усть-Каменогорск, КАСУ).
 • Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии. //Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ, 14-15 марта 2008г.
 • Международное партнерство: теория, практика, технологии // Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,26-27 сентября 2008г.
 • Международная научно-практическая конференция. Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу (27-28 марта 2009г.)
 • Международная научно-практическая конференция  «Инновации в образовании: международное партнерство и перспективные технологии», г. Усть-Каменогорск, КАСУ,  1 октября 2009г.
 • Студенческое научное творчество: международное партнерство и перспективные технологии: Международная студенческая научно-практической конференции. – Усть-Каменогорск, 9 апреля 2010г
 • Международная научно-практическая конференция. Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации, г. Семей, Университет «Кайнар» (19 марта 2010г.).
 • Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: история, современность, перспективы развития», г. Усть-Каменогорск, КАСУ,  15-16 октября 2010г.
 •  Международная научно-практическая конференция специалистов послевузовской подготовки: Научное творчество и интеллектуальный потенциал: опыт и перспективы развития, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,  24-26 марта 2011г.
 •  Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития: Международная студенческая научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,  24-26 марта 2011 г.
 •  II международный форум молодых ученых «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012.
 •  Республиканская научно-теоретическая конференция учащихся колледжей, студентов, магистрантов «Актуальные проблемы становления и развития правового, демократического, суверенного и социального Казахстана» (25 мая 2012г.). – Караганды.
 1. Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: международный научный конгресс (12-15 сентября 2012 г.). - Усть-Каменогорск, 2012.
 2. Partnership in education and science: международная научно-практической конференция. - Portland, Oregon, USA.
 3.  Онлайн - семинары Thomson Reuters & Scholarly Research с 10 по 13 сентября 2012г., в рамках которых были рассмотрены темы:- Поисковые возможности платформы Web of Knowledge;- Поиск по автору в базе данных Web of Science;- Создание собственных списков библиографии;- Поиск и навигация Journal Citation Reports 2011.
 • Развитие науки: интеллектуальный потенциал страны: научный конвент молодежи (7 ноября 2012г.), - Усть-Каменогорск.
 • Круглый стол организованный Областным судом ВКО по обсуждению вопроса «Институт судейского менторства», 7 декабря 2012г. – Усть-Каменогорск.

Тілдерді игеру:
Қазақ тілі
Ағылшын тілі (сөздікпен)

 

Марапаттаулар:
«ҚАЕУ ЦДО» куәлігі; интеллектуалды меншік бойынша маманның қатысуымен біліктілікті арттыру курстарын өтуі туралы сертификат, ҚАЕУ ЦДО сертификаттары.
2012 жылдың 11 мамырында докторлық диссертацияның қорғауы (ҚР ББҒМ ККСОН № 614 бұйрығы) расталып, № ҒД 0000035 дипломы берілді.
ІІБ жеке құрамына дәріс сабақтарын өткізгені үшін - Өскемен қ. ІІБ басшылығынан алғыс хаттар.

Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдылары:
ДК операторы (WORD, EXEL, POWER POINT)

Ляпунова Н.Н.

            

Ляпунова Надежда Николаевна,
кафедра аға оқытушысы

Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:
17.01.2011 ж. - қазіргі уақытта– ҚАЕУ «Құқық  және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы.
1980-2011 жж. -  С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті.
1976-1980 жж. – Октябрь аудандық партия комитеті.
1970-1976 жж. - № 34 орта мектеп.
Педагогикалық жұмыс өтілі – 40 жыл.

Білімі:
С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, 1996-1998 жж. Академиялық дәрежесі – магистр («педагог - зерттеуші»)
Өскемен педагогикалық институты, 1966-1970 жж. – біліктілігі: «тарих мұғалімі».

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру:

 1. Біліктілікті арттыру курсындағы семинарға қатысуы («Оценка эффективности и пути совершенствования образовательных программ вуза»),  27.05.2014 ж..

2. Шеберлік сабағына қатысуы («Избирательное право как элемент американской демократии: опыт и перспективы»), 19.09.2014 ж.

 1. Шеберлік сабағына қатысуы («Реализация права на честь и достоинство в современном мире»), 19.09.2014 ж.
 2. Шеберлік сабағына қатысуы («Разработка критериев оценки знаний»),  27.03.2014 ж.
 3. Шеберлік сабағына қатысуы («Introduction to Collaborative Law»), 24.04.2013 ж., № 12.
 4. Шеберлік сабағына қатысуы («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана»), 26.04.2013 ж.
 5. .        Шеберлік сабағына қатысуы («Этическое лидерство: личность и социальные образования»), 14.08.2012 ж.
 6. .        Шеберлік сабағына қатысуы («Значение социальной активности в процессе общественных преобразований»), 14.09.2012 ж.
 7. .        Шеберлік сабағына қатысуы («Роль законности в создании нового и свободного общества»), 28.10.2011 ж.

                                                                                             
Ғылыми жұмыс:

 1. Некоторый опыт индивидуализации и дифференциации обучения в странах западной Европы и США (тезисы). Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (27-29 октября 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 75-77.
 2. Семейно-брачные отношения по законам Хаммурапи (тезисы). Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 9-15
 3. История Древнего Востока: Метод. Пособие Усть-Каменогорск, 2012. – 233 с. ISBN 978-601-7057-42-8
 4. Организация практик для внедрения кредитной системы обучения (тезисы) Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). - Усть-Каменогорск, 2012. - Часть 3. - С. 204-207.
 5. Брачные отношения по хеттским законам (тезисы). Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 19-25
 6. Тенденции развития идеи дифференцированного обучения на современном этапе (статья). Вестник КАСУ: педагогика и образовательные технологии. - №1. – Усть-Каменогорск, 2013. – С. 169-176.
 7. Технологическая основа модульного обучения в вузе (тезисы). Образование и инновации в контексте международного партнерства: Сб. докл. междунар. научн. конгресса (27-28 сентября 2013 года). – Часть 4. - Усть-Каменогорск, 2013. – С. 119-123.
 8. Специфика правового знания и его основные функции в образовании и воспитании учащихся общеобразовательных школ (тезисы). Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. IV междунар. форума молодых ученых (17-20 марта 2014 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 7-11.
 9. Основные компоненты содержания школьного правового образования (тезисы). Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IV междунар. форума молодых ученых (17-20 марта 2014 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 17-21.
 10. Правовое сознание и его роль в обществе (тезисы). Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. IV междунар. форума молодых ученых (17-20 марта 2014 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 64-67.
 11. О проблеме реформирования сферы образования в Республике Казахстан (тезисы). Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. IV междунар. форума молодых ученых (17-20 марта 2014 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 93-99.
 12. История Казахстана: тестовые задания по дисциплине: Метод. пособие. Усть-Каменогорск, 2014. – 85 с. (5,3 п.л.). ISBN 978-601-7334-41-3

Кеңес беру:
Ғылыми мақалалар, дипломдық жұмыстар жазуда, «Қазақстан тарихы»  пәні бойынша олимпиадаларға қатысуға дайындауда ҚАЕУ студенттеріне кеңес беру

Конференцияларға қатысу:

 1. Халықаралық ғылыми. конф. (27-29 қазан 2011 ж.) – Өскемен, 2011.
 2.  Халықаралық ғылыми конгресс (12-15 қыркүйек 2012 ж.) - Өскемен, 2012.
 3.     Жас ғалымдардың  II халықаралық форумы (16-17 наурыз 2012 ж.) – Өскемен, 2012.
 4. Халықаралық Конгресс («Образование и инновации в контексте международного партнерства»). -  (27-28 қыркүйек 2013 ж.)
 5. Жас ғалымдардың   IV халықаралық форумы «Замануи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін» - Өскемен қ., ҚАЕУ. ( 17-20 наурыз 2014 ж.)

Тілдерді игеру:
Орыс тілі (еркін)
Неміс тілі (сөздікпен)

Марапаттаулар:

 1. «Мектеп-колледж-ЖОО» жүйесіндегі әдістемелік және практикалық мәселелерді шешуге қосқан үлесі үшін «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы ШҚО бойынша ПҚ БАИ алғыс хаты, 27.03.2014 ж.
 2. Педагогикалық мәселені шешудің өзектілігі үшін мадақтама, 12.04.2012 ж.

Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдылары:
Windows, (мәтіндік редакторлар, электрондық кестелер, графиктік пакеттер) бағдарламалары, Internet Explorer.

 

Мензюк Г.А.

Мензюк Галина Анатольевна

 

Жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі:
2007 ж. – қазіргі уақытта  – «Бизнес, педагогика және құқық» факультетінің деканы
2002-2007 ж. – ҚАЕУ Қазақстан-Американдық бағдарламасының деканы
2001-2002 жж. – ШҚМУ, Экономика және құқық институтының оқу жұмысы жөнінде директор орынбасары.
1997-2001 ж. – ШҚМУ, заңтану факультеті, конституциялық құқық кафедрасының аға оқытушысы, заңтану факультетінің декан орынбасары.
1989-1997 жж. – № 26 орта мектебі Өскемен, қ., тарих мұғалімі,  оқу-тәрбие жұмыстары бойынша мектеп директорының орынбасары. 

Білімі  – жоғары
1984-1989 жж.– Өскемен педагогикалық институты, мамандығы: «Қосымша педагогика мамандығымен тарих», біліктілігі: «Қоғамтану, тарих мұғалімі, тәрбие жұмысы бойынша әдіскер».
1994-1998 жж. – ШҚМУ,  мамандығы: «Құқықтану», біліктілігі: «Заңгер».
1998-2002 жж. -   12.00.02 – конституциялық құқық; муниципалды құқық; әкімшілік құқық; қаржылық құқық мамандығы бойынша Алматы қ.  в МАПиР ізденуші.
05.03.2002 ж. - 12.00.02 – конституциялық құқық; муниципалды құқық; әкімшілік құқық; қаржылық құқық мамандығы бойынша ҚазҰУ диссертациялық кеңесінде заң ғылымының кандидаты дәрежесіне диссерцация қорғау.

Қосымша білім, біліктілікті арттыру:

 1.  «Кәсіби жоғары білім беруде қазіргі білім беру технологиясы»  бағдарламасы бойынша курс 2006 жылы Қазақстан-Американдық еркін университеті іскерлік білім беру орталығы (куәлік).
 2.  «СМЖ білім беру: анализ, жақсаруы және өлшемі» бағдарламасы бойынша курс 2006 жылы Қазақстан-Американдық еркін университеті іскерлік білім беру орталығы (куәлік).
 3. Дөңгелек үстел «Қазіргі білім беруді дамытудың болашағы» ҚАЕУ 16 мамыр 2008 ж. (сертификат)
 4.  «ҚАЕУ білім беру процесіндегі ғылыми-әдістемелік белсенділік және сараптама» бағдарламасы бойынша курс 2008 жылы Қазақстан-Американдық еркін университеті іскерлік білім беру орталығы (куәлік).
 5. Семинар «бизнес-процесіне шолу» Қазақстан-Американдық еркін университеті 2008 жыл (сертификат).
 6. «Өнегелі оқытушы» бағдарламасы аясында өткен семинарға қатысуға сертификат , оқу үдерісінде көшбасшылық сапаны қалыптастыру (10 сағат), 25 қыркүйек, 2003 ж.
 7. «Жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламасын жетілдіружолдары мен тиімділік бағасы» біліктілікті арттыру семинарына қатысу – Cертификат. – Өскемен, 27 мамыр 2014 ж.
 8. «The course of English language (level- A 2.1)» сертификаты – 2014.
 9.  Тәуелсіз Қазақстанның рухани, әлеуметтік дамуына және білім беру дамуына қосқан үлесі үшін, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі А. Саринжипов грамотасы. - 7 тамыз 2014 ж.

Ғылыми жұмыс:

 1. Мензюк Г.А. Практика применения «Инкотермс-90» в сфере таможенного дела (статья) // Региональный вестник Востока. У-Ка., 2000, №1. (0,3 п.л.)
 2. Мензюк Г.А. Система и правовое положение органов управления таможенным делом (статья) // 10 лет независимости Казахстана: Итоги и перспективы развития. Материалы международной научной конференции – Алматы: Университет «Кайнар», 2001 г. (0,2п.л.)
 3. Мензюк Г.А. К вопросу о правовом статусе таможенных органов Республики Казахстан (статья) // Вестник КазНУ, серия юридическая, №1(22), 2002 г. (0,2п.л.)
 4. Мензюк Г.А. Совершенствование управления таможенным делом в Республике Казахстан (тезисы) // Взаимосвязь и взаимовлияние народов Восточного Казахстана в хозяйственной и культурной деятельности XVIII-XXI вв. Материалы международной научно-практической конференции. – У-Ка, 2001 г. (0,1п.л.)
 5. Мензюк Г.А. Таможенное дело как объект государственного управления (статья) // Региональный вестник Востока. У-Ка., 2001, №4 (0,3п.л.)
 6. Мензюк Г.А. Жадауова Ж.А.Проблемы формирования таможенной политики РК на современном этапе (статья) // Региональный вестник Востока. У-Ка., 2001, №4 9 (0,3п.л.)
 7. Мензюк Г.А. Понятие и особенности государственного управления в сфере таможенного дела (статья) // Вестник КазНУ., 2001, №4 (0,2п.л.)
 8. Мензюк Г.А., Кудайберген М.К. Основные направления развития  таможенно-тарифного регулирования в РК (статья) // Региональный вестник Востока. У-Ка., 2003, №4 (0,3п.л.)
 9. Мензюк Г.А., Жадауова Ж.А.К вопросу о некоторых особенностях правового регулирования таможенных режимов в РК и РФ (статья) // Региональный вестник Востока. У-Ка., 2004, №1 (0,4п.л.).
 10. Мензюк Г.А. Некоторые аспекты определения таможенной стоимости на современном этапе в РК. (тезисы) // Проблемы социально-экономической и политико-правовой модернизации транзитного общества: Материалы республиканской практической конференции. – Астана, 2004г. (0,2п.л.)
 11. Мензюк Г.А., Романюк Г.В. Административная ответственность юридических лиц (статья) // Региональный вестник Востока. У-Ка., 2004, №3 (0,3п.л.).
 12. Мензюк Г.А. Льготы в сфере таможенного дела: сравнительный анализ законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации // Фемида № 11. 2005 (0,3п.л.).
 13. Мензюк Г.А. Унификация таможенного законодательства РК и РФ в сфере предоставления льгот // Материалы международной научно-практической конференций «10 летие конституции история итоги, перспективы» ВКГТУ. 25.09.2005. – У-Ка. Ч.2 –С.70-75 (0,5п.л.).
 14.  Мензюк Г.А. Таможенный режим: понятие, основы правового регулирования // Материалы международной научно-практической конференции «Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс. – г.У-Ка, 2006г. 6-7 октября. КАСУ. Ч.1. –С. 128-130 (0,2п.л.).
 15. Мензюк Г.А. Теоретико-правовой анализ института таможенного режима // Фемида. №12. 2006г. (0,3п.л.).
 16.  Мензюк Г.А. Сборник аннотаций дипломных работ 2005-2006 года специальности «Юриспруденция».
 17.  Мензюк Г.А. Судебная система в Республике Казахстан: проблемы и перспективы развития (тезисы) // Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 24-29 (0,4п.л.).
 18.  Мензюк Г.А., Кожуганова Д.З К вопросу о компетенции государственных органов // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 151-155 (0,3п.л.).
 19.  Мензюк Г.А. Реформирование системы государственного управления (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 134-140 (0,9п.л.).
 20.  Мензюк Г.А., Козлов А. Правовое государство в Казахстане (тезисы) // Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 172-175 (0,25п.л.).
 21.  Мензюк Г.А. Материалы Недели науки и творчества студентов по специальностям «Юриспруденция», «Основы права и экономики», «История, основы права и экономики».  Усть-Каменогорск, 2007.- 76 с. (9,5п.л.).
 22.  Мензюк Г.А. Программа преддипломной практики студентов специальности 021640 «Юриспруденция» дневной и заочной формы обучения. Усть-Каменогорск, 2007. - 10 с. (0,6п.л.).
 23.  Мензюк Г.А. Программа профессиональной практики студентов специальности 050301 «Юриспруденция» дневной и заочной формы обучения. Усть-Каменогорск, 2007. - 10 с. (0,6п.л.).
 24.  Мензюк Г.А. Процессуально-правовые аспекты декларирования: сравнительно-правовой анализ (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 95-100. (0,7п.л.).
 25.  Мензюк Г.А. Сборник аннотаций дипломных работ 2005-2006 года специальности «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2007. – 42 с. (2,6п.л.).
 26.  Мензюк Г.А. Сборник аннотаций дипломных работ 2006-2007 года специальности «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2007. – 110 с. (6,9п.л.).
 27.  Мензюк Г.А. Таможенное право: Учеб. пособие. ISBN 9965-812-26-8. Усть-Каменогорск, 2007. – 243 с.(15,2 п.л).
 28.  Мензюк Г.А. Теоретико–правовой анализ правового статуса таможенных органов (тезисы) // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 141-145. (0,3 п.л).
 29.  Мензюк Г.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и планирование научного исследования» для специальности 6А0301 «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2007. – 34 с. (2,1п.л.).
 30.  Мензюк Г.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Проблемы таможенного законодательства Республики Казахстан» для специальности 6А0301 «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2007. – 46 с. (2,1п.л.).
 31.  Мензюк Г.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория государственного управления» для специальности 6В0301 «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2007. – 50 с. (3,1п.л.).
 32.  Мензюк Г.А., Мукашев Р. Теоретико-правовой анализ соотношения понятий государства и личности (тезисы) // Студент и лидерство: программы профессионального роста и карьеры: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007.  С. 113-115 (0,2п.л.).
 33.  Мензюк Г.А. Программа преддипломной практики студентов специальности 021640 «Юриспруденция» дневной и заочной формы обучения. Усть-Каменогорск, 2007. 42 с. (2,6п.л.).
 34.  Мензюк Г.А. Программа преддипломной практики студентов специальности 021640 «Юриспруденция» дневной и заочной формы обучения. Усть-Каменогорск, 2007. - 10 с. (0,6п.л.).
 35.  Мензюк Г.А. Программа профессиональной практики студентов специальности 050301 «Юриспруденция» дневной и заочной формы обучения. Усть-Каменогорск, 2007. - 10 с. (0,6п.л.).
 36.  Мензюк Г.А. Материалы Недели науки и творчества студентов по специальностям «Юриспруденция», «Основы права и экономики», «История, основы права и экономики». Усть-Каменогорск, 2007. – 76 с.
 37.  Мензюк Г.А. Сборник аннотаций дипломных работ 2006-2007 года специальности «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2007. – 110 с. (6,9п.л.).
 38.  Мензюк Г.А. Теоретико–правовой анализ правового статуса таможенных органов (тезисы) // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 141-145. (0,3п.л.).
 39.  Мензюк Г.А. Процессуально-правовые аспекты декларирования: сравнительно-правовой анализ (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 95-100 (0,7п.л.).
 40.  Мензюк Г.А., Алембаев К.О. К вопросу о природе и сущности государственного управления (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 126-134 (1,1п.л.).
 41.  Мензюк Г.А., Кожуганова Д.З. Реформирование системы государственного управления (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 134-140 (0,9п.л.).
 42.  Мензюк Г.А., Нургалиева К.Т. Анализ таможенного законодательства Республики Казахстан в вопросах предоставления льгот (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 140-145 (0,7п.л.).
 43.  Мензюк Г.А. Рабочая учебная программа педагогической практики магистрантов для специальности 6А0301 «Юриспруденция» дневной формы обучения. Усть-Каменогорск, 2008 . – 14 с. (0,9п.л.).
 44.  Мензюк Г.А. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Таможенное право» для специальности 050301 «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2008. – 54 с. (3,4п.л.).
 45.  Мензюк Г.А. Методические рекомендации по подготовке и выполнению дипломных (выпускных) работ для специальностей «Юриспруденция», «Основы права и экономики», «История, основы права и экономики» всех форм обучения. Усть-Каменогорск, 2008. – 22 с. (1,4п.л.).
 46.  Мензюк Г.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенное право» для специальности 050301 «Юриспруденция». Усть-Каменогорск, 2008. – 62 с. (3,9п.л.).
 47.  Мензюк Г.А., Мужчиль С. Концепция казахстанского правового государства: теория и реалии (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 131-134 (0,25п.л.).
 48.  Мензюк Г.А., Малай Е. Общая характеристика системы центральных государственных органов Республики Казахстан (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 138-141 (0,25п.л.).
 49.  Мензюк Г.А., Чуйнчинова В. Правовой статус таможенных органов Республики Казахстан (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 156-159 (0,25п.л.).
 50.  Мензюк Г.А., Аюбаева М. Сравнительно-правовой анализ таможенного оформления в Европейском Сообществе и в Казахстане (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 161-164 (0,25п.л.).
 51.  Мензюк Г.А., Зеновьева А. Особенности тоталитарного политического режимана примере СССР и демократического режима: сравнительный анализ (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 124-127. (0,25 п.л.).
 52.  Черепанова Ю.В., Мензюк Г.А. Сравнительный анализ осуществления таможенного контроля в Республике Казахстан и Российской Федерации (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 79-82. (0,25 п.л.).
 53.  Коньшина Я.А., Мензюк Г.А. Таможенная политика в Республике Казахстан (тезисы) // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть 5. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 54-57. (0,25 п.л.).
 54.  Мензюк Г.А., Даутбаева Д.А. Государственное управление в сфере исполнительного производства в Республике Казахстан: реалии, проблемы и перспективы развития (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 41-49 (1,2п.л.).
 55.  Мензюк Г.А., Кожуганова Д.З. К вопросу о сущности государственного управления в сфере труда и социального развития (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 49-54 (0,7п.л.).
 56.  Мензюк Г.А., Кушкалиева С.Х. Содержание и механизм реализации правозащитной функции органов прокуратуры (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 54-61 (1п.л.).
 57.  Мензюк Г.А., Былина Е.О. Передача исключительных прав на фирменное наименование (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 76-80 (0,6п.л.).
 58.  Мензюк Г.А., Даутбаева Д.А. Процессуальная сущность исполнительного производства в области гражданского судопроизводства (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 85-90 (0,7п.л.).
 59.  Мензюк Г.А. Институт таможенного оформления: сравнительно-правовой анализ (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 103-109 (1п.л.).
 60.  Мензюк Г.А., Ибышева Р.Д. Таможенный режим: свободный склад - теория и практика применения (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 127-133 (0,9п.л.).
 61.  Мензюк Г.А., Гаврилова И.С. Теоретико-методологические основы таможенного контроля в Республике Казахстан и Российской Федерации (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 138-143 (0,7п.л.).
 62.  Мензюк Г.А. Теоретико-правовой анализ структуры таможенного режима (тезисы) // Международное партнерство: теория, практика, технологии: Сб. докладов междунар. науч.-практ. конф. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 37-40 (0,25п.л.).
 63. Мензюк Г.А. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Таможенное право» для специальности 050301 «Юриспруденция». – Усть-Каменогорск, 2008. – 54 с. (3,4 п.л.).
 64.  Мензюк Г.А. Рабочая учебная программа педагогической практики магистрантов для специальности 6А0301 «Юриспруденция» дневной формы обучения. – Усть-Каменогорск, 2008 . – 14 с. (0,9 п.л.).
 65.  Мензюк Г.А. Сборник аннотаций дипломных работ 2007-2008 уч. года специальности «Юриспруденция». – Усть-Каменогорск, 2008. – 54 с. (3,4 п.л.).
 66.  Мензюк Г.А. Сборник аннотаций магистерских диссертаций 2007-2008 уч. года специальности «Юриспруденция». – Усть-Каменогорск, 2008. – 46 с. (2,9 п.л.).
 67. МензюкГ.А. Процессуально-правовые аспекты декларирования: сравнительный анализ режима // Фемида. №3. 2009г. (0,5 п.л.).
 68. Мензюк Г.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методика преподавания дисциплины» для специальностей 6А0301 и 6В0301 «Юриспруденция». – Усть-Каменогорск, 2009. – 22 с. (1,4 п.л.).
 69.  Мензюк Г.А., Оразгалиева Е.О. Юридическая ответственность в сфере трудовых отношений. // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть . – Усть-Каменогорск, 2009. – С.  ( п.л.).
 70.  Мензюк Г.А., Коньшина Я.А. Таможенные платежи // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть . – Усть-Каменогорск, 2009. – С.  ( п.л.).
 71.  Мензюк Г.А., Чуйнчинова В.Т. Правовой статус всемирной организации интеллектуальной собственности. // Студенческое научное творчество: от практики к прогрессу: Материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Часть . – Усть-Каменогорск, 2009. – С.  ( п.л.).
 72.  Кумаров И.М., Мензюк Г.А. Правонарушение и юридическая ответственность (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 6. – С. 16-18. (0,2 п.л.).
 73. Блажин А.И., Мензюк Г.А. Генезис понятия и особенности юридической техники (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 9. – С. 69-73. (0,3 п.л.).
 74. Бухаринова А., Мензюк Г.А. Разновидности правовых систем (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 9. – С. 74-77. (0,25 п.л.).
 75. Жумакан Н., Мензюк Г.А. Структура и место института диспозитивности в системе права (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 9. – С. 77-81. (0,3 п.л.).
 76. Мухамадиев Т.С., Мензюк Г.А. Институт юридической ответственности за правонарушение (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. III междунар. форума молодых ученых (02-12 марта 2013 года). – Часть 9. - (0,3 п.л.).

Кеңестік қызмет:
ҚР жоғары соттың ғылыми – кеңесінің мұшесі   («ҚР жоғары соты ғылыми-кеңес мүшесі құрамын бекіту туралы» № 19  2009 ж. 29 маусымнан бастап ҚР жоғары сот пленарлық мәжілісінің қарары)
ҚАЕУ студенттерінің ғылыми мақалалар жазуда, құқықтық сайыстарға қатысуға дайындауда кеңес.

Конференцияларға қатысу:

 1. Ғылыми халықаралық конференция «Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл: даму болашағы мен қорытындысы».  – Алматы: Университет «Кайнар», 2001 ж. (0,2 б.п.)
 2. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция. «XVIII-XXI ғ. Мәдени іс-әрекеттері мен шаруашылығына ШығысҚазақстан халқының өзара әсері мен байланысы» – Өскемен, қ. 2001 ж. ШҚМУ.
 3. Республикалық практикалық конференция «Транзитті қоғамның саяси-құқықтық модернизациясы және әлеуметтік – экономикалық мәселелері» – Астана, 2004 ж.
 4. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция «Конституцияның 10 жылдық тарихи қорытындысы, болашағы» – Өскемен, 2005 ж. 25 қыркүйек, ШҚМТУ.  
 5. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция «Халықаралық серіктестік: еркін білім беру және ғылыми-өндірістік кешен. – Өскемен, қ., 2006 ж. 6-7 қазан. ҚАЕУ.
 6. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция «Қазақстан ілімдер мұрасы. Қазіргі білім берудің жаһандануы: даму болашағы мен халықаралық тәжірибе»  – Өскемен, 2007 ж. 13-14 қыркүйек, ҚАЕУ.
 7. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция «Халықаралық серіктестік: теория, тәжірибе, технология». – Өскемен, 2008 ж. 26-27 қыркүйек. ҚАЕУ.
 8. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция «Студенттік ғылыми шығармашылық: тәжірибеден жетілуге дейін».  –  Өскемен, 2009 ж. 27-28 наурыз. ҚАЕУ.
 9. Халықаралық  ғылыми-практикалық конференция «Білім беру және инновация: мхалықаралық серіктестік және технология болашағы». – Өскемен, 2009 ж. ҚАЕУ.

Марапаттаулар:

 1. Егеменді Қазақстанның қазіргі кезеңдегі мамандықтар дайындауда көпқырлы іс-әрекетіне, университеттің мемелекеттік аттестациядан өтуіне қосқан үлесі үшін алғыс хат, 2002 ж.
 2. Жоғары білікті мамандар дайындауда көп жыл еңбек еткені үшін, Қазақстан-Американдық еркін университеті қалыптасуы мен дамуына аса маңызды үлес қосқаны үшін Өскемен қаласының әкім грамотасы , 2004 жыл.
 3. Қазақстан-Американдық еркін университеті дамуына үлес қосқаны үшін алғыс хат, 2007 ж.
 4. Сапалы мамандықтарды дайындауда көпқырлы іс-әрекетіне, университеттің мемелекеттік аттестацияға дайындығына, өтуіне қосқан үлесі үшін алғыс хат, 2009 ж.
 5. Тәуелсіз Қазақстанның рухани, әлеуметтік дамуына және білім берудің дамуына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрі А. Саринжипов грамотасы - 7 тамыз 2014 ж.

 

 

Хасенова М.Н.

Хасенова Мольдир Нургазыевна,
кафедра докторанты

Жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі:
01.09.2011 ж. – қазіргі уақытта - Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасының аға оқытушысы. 
01.09.2010 ж. – 25.08.2011 ж. - О.Бөкей атындағы Шығыс – Қазақстан аймақтық университеті.
Өскемен қ., «Құқық» кафедрасының аға оқытушысы. 
02.09.2008 ж. – 31.08.2010 ж. - Қазақ гуманитарлық – заңды инновациялық университеті, Семей қ., азаматтық - құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы.
Педагогикалық жұмыс өтілі - 4 жыл.

Білімі:
Қазақстан-Американдық еркін университеті, Өскемен, қ. (2010-2013 жж.).
«Құқық, бизнес және педагогика» факультетінің 6D030100 «Құқықтану»   мамандығының 2 курс докторанты.  Ғылыми жұмыс тақырыбы: «Қазақстан Республикасының су заңнамасы: даму жағдайлары мен болашақтары».
Қазақ гуманитарлық – заңды инновациялық университеті, Семей, қ. (2008-2009 ж.ж.).
Құқықтану факультеті, 6N0301 «Құқықтану» мамандығы, біліктілігі: құқықтану магистрі. Үздік диплом. Магистрлік диссертация тақырыбы:  «Нарықтық экономиканы қалыптастыру мен дамыту жағдайында Қазақстан Республикасының су құқығы».
Қазақ гуманитарлы-заң университеті, Астана қ. (2003-2008 жж.).
Құқықтану факультеті, 021640 «Құқықтану» мамандығы, біліктілігі: заңгер.  Үздік диплом.
№12 ОЖМ Семей қ. 1992-2003 жж.

Қосымша білім, біліктілікті арттыру:

 1. . Мастер класқа қатысу: «Еркін және жаңа қоғам құруда заңның рөлі» (28.10.2011 ж. сертификат берілді  ).
 2. . «Әлеуметтік – мәдени динамика және экологиялық білім беру: тәжірибе және болашағы» атты білім мультипликаторлары үшін экологиялық жастар лагеріне қатысу, 2012 ж. 05-09 ақпанда өткізілген Барнаул қ. (сертификат берілді   09.02.2012)
 3. . «Іскерлік риторика»: курсын оқыту  сағат саны - 36 (15.03.2012 ж. сертификат берілді   ).

«International Servant Leadership Principles Course»:  курсын оқытуда 30 сағат (2.04.2012 ж. сертификат берілді)

 1. . Шеберлік сабағына қатысу: «Қоғамдық өзгерістер үдерісінде әлеуметтік белсенділіктің мәні» (сертификат берілді  14.09.2012ж.).
 2. . Шеберлік сабағына қатысу: «Этикалық көшбасшылық: тұлға және әлеуметтік өзгерістер» (14.09.2012 ж. сертификат берілді  ).

Ғылыми жарияланымдар:

 1. Су объектілеріне меншік құқығы. //  Материалы научно-практической конференции: «Государственные механизмы охраны собственности в Республике Казахстан», г. Семей, 2008 г.- С. 54-57
 2. ТМД елдері су кодекстеріне салыстырмалы анализ. // Материалы международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы совершенствования аграрного, экологического и природресурсового  законодательства  и его правоприменения в условиях глобализации» («Байсаловские чтения – 2008»), г. Алматы, 2008 г. - С.125-126.
 3. Құқықты оқытуда сократтық тілдесу тәсілін пайдалану. // Материалы республиканской научно-практической конференции «Высшее профессиональное образование в современном Казахстане: проблемы и перспективы развития», г. Семей, 23 апреля 2009 г.- С.42-43.
 4. Зарубежный опыт регулирования права собст­венности на земли водного фонда. // Материалы международной научно-практической конференции «Совершенствование деятельности институтов государства и общества в области материнства и детства: социально-политические, экономические и правовые аспекты» 22-23 мая 2009 г. г.Семей.- С.242-244.
 5. Особенности объекта водного права. // Материалы ІV международной научно-практической конференций молодых ученых и студентов «Интеллектуальный потенциал молодежи ХХІ века в инновационном развитии современного общества» Восточно-Казахстанский региональный университет. г. Усть-Каменогорск,  25.02.2011 г.- С.129-136.
 6. Состояние и проблемы правового обеспечения современных водных отношений. // Материалы ІV международной научно-практической конференций молодых ученых и студентов «Интеллектуальный потенциал молодежи ХХІ века в инновационном развитии современного общества» Восточно-Казахстанский региональный университет. г. Усть-Каменогорск,  25.02.2011 г.- С.137-142.
 7. The problems of legal liability for the breach of the water code of the Republic of Kazakhstan.// THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2011.-P.89-92
 8. Субъектная характеристика водных правоотношений в Республике Казахстан.// Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. научно-практ. конф. (27-29 октября 2011 года) – Часть 3 – Усть-Каменогорск, 2011.- С. 75-77.
 9. Участие в международной научно-практической интернет-конференции "Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" и опубликование статьи на тему "Этапы становления и развития водного законодательства Республики Казахстан".// I Международная научно-практическая интернет-конференция "Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ". – Переяслав-Хмельницкий, 2012 г. – 284 с., С. 222-223.
 10. Участие на II международном форуме молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан".Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 7. – С. 136-140 (0,3 п.л.).
 11. Опубликовано учебно-методическое пособие: Хасенова М.Н. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы бойынша практикум: Оқу-әдістемелік құрал.– Өскемен, 2012. – 100 б. (6.25 п.л.). ISBN 978-601-7057-31-2
 12. Опубликована программа прохождения учебной практики: Күндізгі, күндізгі (ТжКБ), кешкі, сырттай оқу нысандары 5В030100 «Құқықтану» мамандығына арналған оқу тәжірибесінен өту бағдарламасы.- Өскемен, 2012 (0,8 б.п.);
 13. Опубликованы методические указания прохождения производственной практики: Күндізгі, күндізгі (ТжКБ), кешкі, сырттай оқу нысандары 5В030100 «Құқықтану» мамандығына арналған оқу тәжірибесінен өту бойынша әдістемелік нұсқаулар.- Өскемен, 2012 (1,1 б.п.);
 14. Опубликована программа прохождения производственной практики: Күндізгі, күндізгі (ТжКБ), кешкі, сырттай оқу нысандары 5В030100 «Құқықтану» маманды үшін өндірістік тәжірибе бойынша оқу жұмыс бағдарламасы. – Өскемен, 2012 (0,8 б.п.);
 15. Опубликованы методические указания прохождения производственной практики: Күндізгі, күндізгі (ТжКБ), кешкі, сырттай оқу нысандары 5В030100 «Құқықтану» мамандығына арналған өндірістік тәжірибеден өту бойынша әдістемелік нұсқау. Өскемен, 2012 (1,4 б.п.);
 16. Опубликованы методические указания по проведению ГАК:  5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша мемлекеттік қорытынды аттестаттау өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар.-Өскемен,2012 (4,6 б.п.);
 17. Опубликованы методические указания по написанию дипломной работы: Диплом жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау.-Өскемен,2012 (2 б.п.).
 18. Метод водного права. // Материалы международного конгресса «Международное партнерство: опыт и преемственность поколений» посвященного юбилею академика НАН РК Е.А.Мамбетказиева (12-15 сентября 2012 г.) (в печати)
 19. Khassenova M. Economic mechanism of regulation of water fund use and protection in the republic of Kazakhstan // Actual problems of Economics, 2013. - №2. - С.84-91
 20. Хасенова М.Н. Имплементация интерэкоправа на примере соглашений Казахстана и России о трансграничных водных объектах  // III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения», которая будет проводиться 8 февраля 2013г., в г. Уфа в заочном формате.
 21. Khassenova M., Bakhytbekuly Zh. Pension system reforming problems in Kazakhstan // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 22. Хасенова М.Н.,  Есмухаметов А. Заңды тұлғалардың мүліктеріне құқықтары // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 23. Хасенова М.Н., Серикбаева Д. Зиянды өтеуден туындайтын міндеттемелердің мазмұны мен зиян келтіргені үшін жауапкершіліктің түрлері // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 24. Хасенова М.Н., Хамитов Ж. Өскемен қаласы бойынша атмосфералық ауаны ластау проблемалары // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 25. Хасенова М.Н., Дайырбаев Ж.Т. Медиация – билер билігінің жаңа замандағы жаңғыруы // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 26. Хасенова М.Н. Вопрос устойчивого обеспечения питьевой водой населения Республики Казахстан // Научно-практическая конференция "Эколого-правовые проблемы устойчивого развития поселений". Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Московский государственный университет леса. 7 июня 2013 г. заочно
 27. Хасенова М.Н. Методы экономико-правового регулирования в области использования и охраны водного фонда в Республике Казахстан // ЕврАзЮж. - №3. – 2013. - С.93-98
 28. Mukasheva A.A., Sharipova G.S., Khassenova M.  Legal regulation in the sphere of production and consumption wastes in Kazakhstan // 1st Global Conference on Environmenal Studies. Sentido eynep Golf & Spa Resort and Hotel, Belek, Antalya, Turkey.- April 2013.
 29. Хасенова М.Н. Су құқығы жүйесі және су заңнамасы жүйесі арақатынасының кейбір мәселелері // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - №2. – 2013
 30. Хасенова М.Н. Проблемы юридической ответственности за нарушение водного законодательства Республики Казахстан // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - №1. – 2013
 31. Хасенова М.Н. Особенности правового регулирования отношений использования водных ресурсов в Республике Казахстан // Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Серия юридические науки. - № 3. - 2013.
 32. Высторобец Е.А., Хасенова М.Н. Неизвестные экологические дела // XI международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного международного права», посвященная памяти профессора И.П. Блищенко (Блищенковские чтения 2013): сборник материалов конференции. – Москва, 2013. (в редакции).
 33. Хасенова М.Н. Су құқығын оқытудың кейбір мәселелері // «Гармонизация взаимодействия в системе «Школа – колледж - ВУЗ»: технологии и перспективы»: Сборник материалов региональной конференции (26 апреля 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013. -  Часть 7. – 216 с. - С. 202-205.

Кеңестік қызмет:
ҚАЕУ студенттеріне диплом мен ғылыми жұмыстар жазу кезінде және құқықтық олимпиадаларға қатысуға дайындауда кеңестер беріледі. 

Конференцияларға қатысу:

 1. Су объектілеріне меншік құқығы. //  ғылыми-практикалық конференция материалдары: «Қазақстан Республикасының өзіндік күзеттің мемелекеттік механизмдері», Семей қ., 2008 ж.- б. 54-57
 2. ТМД елдері су кодекстеріне салыстырмалы анализ. // халықаралық және ғылыми-практикалық конференция материалдары: «Жаһандану жағдайындағы аграрлық, экологиялық, табиғи ресурстар заңнамалық қолдаңу құқықтары мен жүзеге асырудың өзекті мәселелері» («Байсаловски оқулары – 2008»), Алматы, 2008 ж.. - Б.125-126.
 3. Құқықты оқытуда сократтық тілдесу тәсілін пайдалану. // республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары: «Қазіргі Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру: мәселелері және даму болашағы», Семей, қ. 23 сәуір 2009 ж.- Б.42-43.
 4. Өзіндік жерлерде су қорларын реттеу құқығы шетелдік тәжірибе. // халықаралық және ғылыми-практикалық конференция материалдары «Бала мен ана аумағын қоғамдық және мемлекеттік институттар әрекеттерін жүзеге асыру: әлеуметтік-саяси, экономикалық және құқықтық аспектілері» 22-23 мамыр 2009 ж. Семей, қ.- Б.242-244.
 5. Особенности объекта водного права. // Материалы ІV международной научно-практической конференций молодых ученых и студентов «Интеллектуальный потенциал молодежи ХХІ века в инновационном развитии современного общества» Восточно-Казахстанский региональный университет. г. Усть-Каменогорск,  25.02.2011 г.- С.129-136.
 6. Состояние и проблемы правового обеспечения современных водных отношений. // Материалы ІV международной научно-практической конференций молодых ученых и студентов «Интеллектуальный потенциал молодежи ХХІ века в инновационном развитии современного общества» Восточно-Казахстанский региональный университет. г. Усть-Каменогорск,  25.02.2011 г.- С.137-142.
 7. Субъектная характеристика водных правоотношений в Республике Казахстан.// Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. научно-практ. конф. (27-29 октября 2011 года) – Часть 3 – Усть-Каменогорск, 2011.- С. 75-77.
 8. Участие в международной научно-практической интернет-конференции "Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" и опубликование статьи на тему "Этапы становления и развития водного законодательства Республики Казахстан".// I Международная научно-практическая интернет-конференция "Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ". – Переяслав-Хмельницкий, 2012 г. – 284 с., С. 222-223.
 9. Участие на II международном форуме молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан".Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 7. – С. 136-140 (0,3 п.л.).
 10. Метод водного права. // Материалы международного конгресса «Международное партнерство: опыт и преемственность поколений» посвященного юбилею академика НАН РК Е.А.Мамбетказиева (12-15 сентября 2012 г.) (в печати)
 11. Khassenova M. Economic mechanism of regulation of water fund use and protection in the republic of Kazakhstan // Actual problems of Economics, 2013. - №2. - С.84-91
 12. Хасенова М.Н. Имплементация интерэкоправа на примере соглашений Казахстана и России о трансграничных водных объектах  // III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения», которая будет проводиться 8 февраля 2013г., в г. Уфа в заочном формате.
 13. Khassenova M., Bakhytbekuly Zh. Pension system reforming problems in Kazakhstan // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 14. Хасенова М.Н.,  Есмухаметов А. Заңды тұлғалардың мүліктеріне құқықтары // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 15. Хасенова М.Н., Серикбаева Д. Зиянды өтеуден туындайтын міндеттемелердің мазмұны мен зиян келтіргені үшін жауапкершіліктің түрлері // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 16. Хасенова М.Н., Хамитов Ж. Өскемен қаласы бойынша атмосфералық ауаны ластау проблемалары // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 17. Хасенова М.Н., Дайырбаев Ж.Т. Медиация – билер билігінің жаңа замандағы жаңғыруы // III международный форум молодых ученых "Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций" и опубликование доклада на тему: "Специфика предмета водного законодательства Республики Казахстан": сборник материалов конференции (11 марта 2013 года). – Усть-каменогорск, 2013.
 18. Хасенова М.Н. Вопрос устойчивого обеспечения питьевой водой населения Республики Казахстан // Научно-практическая конференция "Эколого-правовые проблемы устойчивого развития поселений". Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Московский государственный университет леса. 7 июня 2013 г. заочно
 19. Хасенова М.Н. Методы экономико-правового регулирования в области использования и охраны водного фонда в Республике Казахстан // ЕврАзЮж. - №3. – 2013. - С.93-98
 20. Mukasheva A.A., Sharipova G.S., Khassenova M.  Legal regulation in the sphere of production and consumption wastes in Kazakhstan // 1st Global Conference on Environmenal Studies. Sentido eynep Golf & Spa Resort and Hotel, Belek, Antalya, Turkey.- April 2013.
 21. Хасенова М.Н. Су құқығы жүйесі және су заңнамасы жүйесі арақатынасының кейбір мәселелері // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - №2. – 2013
 22. Хасенова М.Н. Проблемы юридической ответственности за нарушение водного законодательства Республики Казахстан // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - №1. – 2013
 23. Хасенова М.Н. Особенности правового регулирования отношений использования водных ресурсов в Республике Казахстан // Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Серия юридические науки. - № 3. - 2013.
 24. Высторобец Е.А., Хасенова М.Н. Неизвестные экологические дела // XI международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного международного права», посвященная памяти профессора И.П. Блищенко (Блищенковские чтения 2013): сборник материалов конференции. – Москва, 2013. (в редакции).
 25. Хасенова М.Н. Су құқығын оқытудың кейбір мәселелері // «Гармонизация взаимодействия в системе «Школа – колледж - ВУЗ»: технологии и перспективы»: Сборник материалов региональной конференции (26 апреля 2013 года). – Усть-Каменогорск, 2013. -  Часть 7. – 216 с. - С. 202-205.
 26. Высторобец Е.А., Хасенова М.Н. Международно-правовое сотрудничество между РК и РФ в сфере использования и охраны трансграничных рек // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы IV международной научно-практической конференции (г. Уфа, 8 февраля 2014 г.): в 2 ч. / под общ. ред. А.В. Рагулина, М.С. Шайхуллина; Евразийский научно-исследовательский институт проблем права. – Уфа, 2014. – 396 с. - C.39-42

Тілдерді игеру:
Қазақ тілі, орыс тілі (еркін).
Ағылшын  (pre-intermediate  меңгеру деңгейінде).

Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдылары:
Компьютермен жұмыс тәжірибесі: (Windows) операциялық жүйесі, бағдарламалар (мәтіндік редакторлар, электронды кестелер, графикалық пакеттер), Internet Explorer, «Параграф» ақпараттық жүйелері, «Заң» базасы негізінде.

Яндекс.Метрика
© 1994-2018 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru