Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Мұратұлы Д.

 muratuly 

МҰРАТҰЛЫ ДИДАР

Жұмыс өтілі мен біліктілігі

 • 2011ж. –  осы күнге дейін –Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Бизнес» кафедрасы, техникалық бөлімнің бас маманы
 • 2014 ж. – осы күнге дейін –Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Бизнес» кафедрасының аға оқытушысы

Білімі:

 • 2007-2011 ж.ж.  – ҚАЕУ, мамандығы- «Ақпараттық жүйелер»,Академиялық дәрежесі – ақпараттық жүйелер бакалавры
 • 2012 – 2014 ж.ж. – ҚАЕУ, мамандығы- 6М070300 «Ақпараттық жүйелер»,Академиялық дәрежесі – техникалық ғылымдар магистрі                

Қосымша білімі, біліктілікті жоғарылатуы (курстар, семинарлар, тренингтер)

 1. Cеминар-тренинг «Проект научного сотрудничества», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 14.01.2016 ж.
 2. Семинар-тренинг «Бизнес и гуманитарные науки: вопросы преподавания бизнеса в гуманитарных вузах», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 26.03.2016 г.
 3. Мастер-класс «Трансформация неуверенности студентов в познавательный интерес», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 29.03.2016 г.
 4. Мастер-класс «Психология межличностных отношений», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 4,7.04.2016 г.
 5. Мастер-класс «Theory and practice of effective leadership», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 13.05.2016 г.
 6. Семинар «Краткий экскурс в исследовательский дизайн для представителей социальных наук», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 13.05.2016 ж.
 7. Участие в летней языковой школе, Республика Казахстан, ж. Усть-Каменогорск, 30.05-15.06.2016г.
 8. Мастер-класс «Стратегии поддержания эффективности карьеры», Республика Казахстан, ж. Усть-Каменогорск, 28.09.2016 г.

Ғылыми және әдістемелік қызметі:

 • Мұратұлы Д. Вопросу об электронном правительстве Республики Казахстан (статья) . Вестник КАСУ: вопросы экологии, математики и информационных технологий. - № 6. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 166-170. (0,6 п.л.).
 • Мұратұлы Д. Электронное правительство Республики Казахстан (тезисы). Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 ж.). - Усть-Каменогорск, 2012. - Часть 1. - С. 88-92.
 • Мұратұлы Д. «К вопросу о полиязычии в вузах Казахстана» (статья). «Педагогика и образовательные технологии», г. Усть-Каменогорск, 2015. - Часть 1. - с. 121-125.
 • Мұратұлы Д. «Концепция стратегии кибербезопасности Республики Казахстан» (тезис). Международное партнерство: исследования, инновации и образование: Сб. докл. междунар. научного конгресса (25-26 сентября 2015), г. Усть-Каменогорск, 2015, Ч. 2. – С. 21-23.
 • Мұратұлы Д. Қазақстан-Американдық еркін университетіндегі ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдық құрылымы. Научно-методический журнал «Инновации в образовании», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск.

Оқитын пәндері

 • «Delphi ортасында бағдарламалау»
 • «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»
 • «Visual FoxPro ортасында бағдарламалау»
 • «WEB технолониясы»
 • «С++ тілінде бағдарламалау»
 • «Ақпараттық жүйелер негіздері»
 • «Алгоритмдеу және бағдарламалау тілі»
 • «Деректер қорының жүйесі»
 • «Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар»
 • «Программалау технологиясы»
 • «Компьютерлік жүйелердің құрылымы»
 • «Мәліметер қорымен жұмыс істеудің әдістері»
 • «Сайттар құрастыру технологиясы»
 • «Компьютерлік қосымшаларды құрастырудың практикалық әдістері»
 • «Инжиниринг и реинжинринг бизнес-процессов»
 • «Информатиканы оқытудың әдістемесі»
 • «Информационные технологии (по отраслям применения)»

Тілдерді меңгеруі

 1. Орыс тілі -еркін
 2. Қазақ тілі- ана тілі
 3. Ағылшын тілі-ауызекі тілде

 ДК меңгеруі кәсіби деңгейде меңгеру

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2020 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru