Қазақстан игілігі үшін ХХI ғасыр көшбасшыларын қалыптастыру