Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Ғылыми Кеңес

 

Ғылыми Кеңес құрамы

 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ҚҰРАМЫ  
2017-2018 оқу жылына арналған

р/р

Аты, тегі, әкесінің аты

Лауазымы

 1

Мамбетказиев Ережеп Альхаирович

Президент

Мамбетказиев Айдар Ережепович

Ректор

Конопьянова Галина Ахбаевна

ҚАЕУ бірінші вице-президенті

Дэниел Бэлласт

Халықаралық бағдарламалар және ынтымақтастық жөніндегі

Вице-президент

Хасенов Саяхат Саттарович

Жалпы сұрақтар бойынша проректор 

Набиев Ерсаин Ахметвалиевич

Проректор – Өскемен ҚЭК директоры

Кикина Марина Ивановна

Проректор – ҚАЕУ колледжінің директоры

Панов Игорь Николаевич

Әкімшілік-шаруашылық мәселелер жөніндегі проректор

Шураев Махмет Гамитович

Өндірістік қызмет бойынша проректор 

10 

Колмагорова Татьяна Николаевна

Бас  бухгалтер

11 

Мензюк Галина Анатольевна

«Бизнес, құқық және педагогика» факультетінің деканы

12 

Шефер Надежда Михайловна

«Сырттай және кешкі-қашықтықтан оқыту» факультетінің деканы

13 

Гаврилова Юлия Александровна

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі

14 

Бордияну Илона Владимировна

«Бизнес» кафедрасының меңгерушісі

15 

Новицкая Юлия Васильевна

«Шет тілдер» кафедрасының меңгерушісі

16 

Нурланова Асем Нурлановна

«Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі

17 

Сарсембаева Гульнар Жексембаевна

Академиялық саясат Департаментінің директоры

18 

Абилов Серик Мерзоянович

Халықаралық ынтымақтастық Департаментінің директоры

19 

Мамбетказиева Раушан Асанхановна

Ғылыми-зерттеу бөлімінің бастығы

20 

Левина Татьяна Викторовна

Ғылыми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары

21 

Тютюньков Станислав Леонидович

Ақпараттық қамсыздандыру бөлімінің бастығы-кітапхана директоры    

22 

Хаукка Константин Николаевич

Техникалық қамсыздандыру бөлімінің бастығы

23 

Жапарова Тыныштык Касымтаевна

Маркетинг және қабылдау бөлімінің бастығы

24 

Василенко Ольга Борисовна

Студенттерге қызмет көрсету орталығының директоры 

25 

Умирзахова Мадина Мерекеевна

Институционалды зерттеу орталығының Директоры

26 

Смагина Анна Витальевна

Студенттік даму орталығының директоры

27 Астафьева Александра Геннадьевна Мансап пен тұлғаны дамыту орталығының директоры
28 

Маутканов Габдул Маутканович

Ақпараттық баспа қызметі және Жұртшылықпен байланыс жөніндегі

орталық Директоры

29 

Курмангалиева Айжана Айтмухамбетовна

ҚАЕУ Президентінің кеңесшісі 

30 

Кожуганова Динара Зайнельевна

Ғылыми хатшы

31 

Байкенов Жасулан Ерболович

ҚАЕУ Президенті аппаратының жетекшісі

32 

Абдыбаева Айсұлу Ерланқызы

ҚАЕУ Президентінің кеңесшісі 

33 Умитчинова Ботагоз Аспандиаровна 6D030100 «Құқықтану» мамандығының PhD докторанты
34 

Васильченко Владислава Васильевна

6М050700 «Менеджмент» мамандығының магистранты

35 Курганская Елизавета Андреевна  5В050400 «Журналистика» мамандығының 2 курс студенті

 

 

 

ҒК жоспары 2017-2018

 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

2017-2018 оқу жылана арналған

 

Қазан – № 1 отырыс

 1.  2016-2017 оқу жылының қорытындылары және ҚАЕУ-дың 2011-2017 жылдарға арналған Даму стратегиясына сәйкес 2017-2018 оқу жылдарындағы міндеттері туралы

           (ҚАЕУ бірінші вице-президенті Конопьянова Г.А. баяндамасы)

         2. 2016-2017 оқу жылдарындағы қабылдау компаниясының қорытындылары туралы

            (Маркетинг және қабылдау бөлімінің бастығы Жапарова Т.К. ақпараты)

         3. Бекітілгені туралы:

 • магистрлік және докторлық диссертациялардың тақырыптары;
 • магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспарлары;
 • 2017-2018 оқу жылының 1-семестрінің пәндері бойынша емтихандарды өткізу формалары

 Желтоқсан –№ 2 отырыс

1. Студенттерге қызмет көрсету орталығының болашағы туралы

                                 (СҚКО директоры Василенко О.Б. баяндамасы

2. ЖОО-дағы кітапхана-ақпараттық ресурстардың жағдайы мен дамуы туралы

                              (Ақпараттық қамсыздандыру бөлімінің бастығы-кітапхана директоры Тютюньков  С.Л. баяндамасы)

3. 2017-2018 оқу жылдарына МАК мен МЕК төрағаларын бекіту туралы

(кафедра меңгерушілерінің ақпараттары)

 

Қаңтар –№ 3 отыры

1. 2017 жылдағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары туралы

                                      (Ғылыми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары Левина Т.В. баяндамасы)

2. 2017-2018 оқу жылына магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспарларын орындау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының аралық қорытындылары туралы есептер

(кафедра меңгерушілерінің ақпараттары)

3. 2017-2018 оқу жылының 1-жартыжылдығында қабылданған ҚАЕУ Ғылыми кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы

                                     (Ғылыми хатшы ақпараты)

4.  2017-2018 оқу жылының 2-семестрінің пәндері бойынша емтихандарды өткізу формаларын бекіту туралы

(кафедра меңгерушілерінің ақпараттары)

 

Наурыз –№ 4 отырыс

 

1. Институционалды зерттеу қорытындылары туралы

(Институционалды зерттеу орталығының директоры Умирзахова М.М. ақпараты)

2. Халықаралық ынтымақтастық пен академиялық ұтқырлық бағдарламаларын дамыту болашағы туралы

(Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры Абилов С.М. ақпараты)

3. Студенттік қызметті дамыту туралы

(Студенттік даму орталығының директоры Смагина А.В. ақпараты)

        

Сәуір  – № 5 отырыс

 1. Оқу үрдісінің әдістемелік қамтамасыздандырылуының жағдайы туралы

(Академиялық саясат департаментінің директоры СарсембаеваГ.Ж. баяндамасы)

2. Кәсіби бағдарлы жұмыс пен мобильді кәсіби-бағдарлы топтарды құру барысы туралы                

(Маркетинг және қабылдау бөлімінің бастығы Жапарова Т.К. ақпараты)

3. Әртүрлі сұрақтар

Мамыр–№ 6 отырыс

1. «2018-2022 ж.ж. арналған ҚАЕУ Дамыту стратегиясы» туралы

                                        (ҚАЕУ бірінші вице-президенті Конопьянова Г.А. баяндамасы).

2. ҚАЕУ колледжі және Өскемен ҚЭК қызметінің жағдайы мен болашағы туралы

                            (колледж директорларының ақпараттары)

 

Шілде –№ 7 отырыс

1. 2017-2018 оқу жылына магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспарларын орындау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының аралық қорытындылары туралы есептер

                                                      (кафедра меңгерушілерінің ақпараттары)

2. 2017-2018 оқу жылының 2-жартыжылдығында қабылданған ҚАЕУ Ғылыми кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы

                               (Ғылыми хатшы ақпараты)

3. Бекітілгені туралы:

 • МАК төрағаларының мемлекеттік емтихандар, диплом жұмыстарын қорағау және магистрлік диссертицияларды қорғау қорытындылары туралы есептері;
 • 2017-2018 оқу жылындағы жұмыстары туралы құрылымдық бөлімшелер есептері;
 • 2018-2019 оқу жылына  арналған ЖОБ;
 • 2018-2019 оқу жылына  арналған академиялық күнтізбе;
 • 2018-2019 оқу жылына  арналған элективті пәндерінің каталогы;
 • 2018-2019 оқу жылына  арналған мамандықтар бойынша білім беру бағдарламалары;
 • 2018-2019 оқу жылына  арналған элективті пәндер бойынша оқу бағдарламалары;
 • 2018-2019 оқу жылына  арналған Мемлекеттік емтихандар бағдарламалары;
 • 2018-2019 оқу жылында «Қазақстанның қазіргі тарихы» бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу формасы туралы;
 • 2018-2019 оқу жылына  ПОҚ ортажылдық жүктемесі;
 • 2018-2019 оқу жылына ПОҚ құрамы;
 • Ғылыми Кеңестің 2018-2019 оқу жылына  арналған жұмыс жоспары мен құрамы;
 • Ректораттың 2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары мен құрамы;
 • 2018-2019 оқу жылына аударылатын баллы (GPA);
 • 2018-2019 оқу жылына ҚАЕУ ғылыми-әдістемелік семинарларының бағдарламалары туралы;
 • 2018-2019 оқу жылына  құзырлы конкурстық комиссияның құрамы мен мерзімдері;
 • 2018-2019 оқу жылына  Ғылыми-әдістемелік кеңестің құрамы мен жоспары туралы;
 • 2018-2019 оқу жылына  құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарлары;
 • 2018-2019 оқу жылына  оқу ақысының бағасы

Ғылыми Кеңес отырыстары екі айда бір рет өткізіліп отырады.

 Ғылыми кеңес жоспары 2017 жылдың 10 шілдесінде болған Ғылыми кеңес отырысында талқыланып бекітілді.

  

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2016 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлык кукыктар коргалган.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86

+7(7232)52-30-70 +7(7232)61-90-23 +7(7232)49-25-10 +7(7232)22-23-24 +7(7232)61-90-24

kafu_ukg@mail.ru